BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fijałkowska Dominika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Klimczak Karol Marek (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Pauka Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Nadmierny optymizm w listach do akcjonariuszy wybranych spółek GPW w Warszawie
Overoptimism in Shareholderletters of Selected Companies from Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 35-45, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Zarządzanie wrażeniem, Spółki publiczne, Sprawozdawczość, Rynek kapitałowy, Raportowanie
Impression management, Public companies, Reporting, Capital market, Reporting
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Celem badania było określenie poziomu optymizmu w listach do akcjonariuszy wybranych spółek GPW w Warszawie w relacji do osiągniętych wyników finansowych. Metodologia badania - Przegląd literatury oraz badania empiryczne oparte na analizie tekstu listów do akcjonariuszy spółek z WIG20 i sektora media na GPW w Warszawie, a następnie określenie poziomu manipulowania wrażeniem w relacji do wyników finansowych spółek. Wynik - W badanej próbie zaobserwowano wiele technik manipulacji wrażeniem. W odniesieniu do poziomu optymizmu zauważono, że mają na niego wpływu realne wyniki osiągnięte przez przedsiębiorstwa, a ponadto sukcesy zazwyczaj są przypisywane czynnikom zależnym od zarządów, a porażki czynnikom zewnętrznym. Oryginalność/wartość - Jest to pierwsze badanie analizujące poziom manipulowania wrażeniem w raportach spółek notowanych na GPW w Warszawie, łączące ze sobą kilka technik pomiaru manipulowania wrażeniem w sprawozdawczości narracyjnej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study was to determine the level of optimism in letters to shareholders of selected companies Warsaw Stock Exchange in relation to financial results and to identify impression management tools used by Polish public companies. Methodology - Overview of literature and empirical research focused on analysis of the text of letters to the shareholders of companies from WIG20 index and from the media sector on the WSE, and then we determine the level of impression management in relation to the financial results of companies using statistical analysis. Results - Our results confirm that also among issuers on the Warsaw Stock Exchange impression management occurs in narrative disclosure. Management boards use different tools in shareholder letters to influence the perception and appraisal of the readers. We found, that the level of optimism is not related to the level of firms' financial performance and further successes usually are attributed to factors dependent on the boards, and failures are caused by external factors. Originality/value - This is the first study examining the level of impression management in the letters to shareholders of companies listed on the Warsaw Stock Exchange, linking together several measurement techniques ofthe impression management in narrative reporting. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aerts W., Beibei Y. (2014), Rhetorical impression management in corporate narratives and institutional environment, University of Antwerp, Research Paper 2014-014, July.
 2. Akerlof G.A. (1970), The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism, "The Quarterly Journal of Economics" vol. 84, no. 3 , s. 488-500.
 3. Beyer A., Cohen D.A., Lys T.Z., Walther B.R. (2010), The financial reporting environment: Review of the recent literature, "Journal of Accounting, Economics" vol. 50, no. 2-3, s. 296-343.
 4. Bozzolan S., Michelon G., Mattei M. (2012), Am I too optimistic for your share? An analysis of the tone in the shareholder letters, III Financial Reporting Workshop, Naples, IX Workshop on Empirical Research in Financial Accounting, Las Palmas de Gran Canaria.
 5. Brenan N., Guillamon-Saorin E., Pierce A. (2009), Impression management: Developing and illustrating a scheme of analysis for narrative disclosures - A methodological note, "Accounting, Auditing and Accountability Journal", vol. 22, no. 5, s. 789-832.
 6. Dikolli S.S., Keusch T., Mayew W., Steffen T.D. (2014), Using Shareholder Letters to Measure CEO Integrity, http://ssrn.com/abstract=2131476 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2131476.
 7. Hooghiemstra R. (2010), Letters to the shareholders: A content analysis comparison of letters written by CEOs in the United States and Japan, "The International Journal of Accounting" vol. 45, s. 275-300.
 8. Hyland K. (1998), Exploring corporate rhetoric: metadiscourse in the CEO's letter, "Journal of Business Communication" vol. 35, no. 2, s. 224-245.
 9. Jeffrey S., Webb A., Schulz A.K-D. (2007), The Use of Self-Set Goals as an Impression Management Tactic: Antecedents and Consequences, AAA 2008 MAS Meeting Paper, http://ssrn.com/abstract=1004145 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1004145.
 10. Kohut G.F., Segars A.H. (1992), The president's letter to stockholders: andexamination of corporate communication strategy, "The Journal of BusinessCommunication" vol. 29, no. 1, s. 7-21.
 11. Leary M.R., Kowalski R.M. (1990), Impression management: A literature reviewand two-component model, "Psychological Bulletin" vol. 107, no. 1, s. 34-47.
 12. Li F. (2010), Do Stock Market Investors Understand the Risk Sentiment of Corporate Annual Reports?, Working Paper, University of Michigan.
 13. Merkl-Davies D.M., Brennan N. (2007), Discretionary disclosure strategies in corporate narratives: Incremental information or impression management?, "Journal of Accounting Literature" vol. 26, 116-196.
 14. MSL Group (2013), Wysokie standardy w cenie. Czynniki brane pod uwagę przez analityków przy tworzeniu rekomendacji, MSLGROUP Financial Communications Poland.
 15. Schneider D. (1981), Tactical self-presentation: Toward a broader conception, w: Impression Management Theory and Social Psychological Research, red. J.T. Tedeschi, New York Academic Press, New York.
 16. Świderska, G.K. (red.) (2010), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 17. www.gpw.pl.
 18. www.stockwatch.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-03
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu