BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Tomasz (University of Technology and Humanities in Radom), Nizioł-Łukaszewska Zofia (University of Information Technology and Management in Rzeszow), Szmuc Edyta (University of Information Technology and Management in Rzeszow), Bujak Tomasz (University of Information Technology and Management in Rzeszow)
Title
Green Coffee Extract as a Substance Improving Properties of Cosmetics Creams
Rola ekstraktu z ziaren zielonej kawy w kształtowaniu właściwości kremów kosmetycznych
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2015, nr 1, s. 110-120, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Kosmetyki, Surowce roślinne, Towaroznawstwo przemysłowe, Badania wyrobów
Cosmetics, Raw plant materials, Industrial commodities, Product research
Note
summ., streszcz.
Abstract
W pracy analizowano możliwość zastosowania ekstraktu z ziaren zielonej kawy w kremach kosmetycznych. Opracowano szereg modelowych preparatów, różniących się zawartością ekstraktu. Stwierdzono, że wzrost stężenia ekstraktu wpływa na poprawę działania nawilżającego, antyoksydacyjnego oraz powoduje zwiększenie ochrony skóry przed promieniowaniem ultrafioletowym (UVB i UVA). Rezultaty badań wskazują, że ekstrakt z zielonej kawy może być zaliczony do nowej generacji wielofunkcyjnych składników produktów kosmetycznych. (abstrakt oryginalny)

The paperwork consists of analysis on possibility of usage of aqueous Green Coffee seeds extract in cosmetics creams. There was developed few model formulations with different amounts of the extract. It was proven that increase in concentration of the extract improvesmoisturizing and antioxidant properties as well as that it increases protection against UV radiation (UVB and UVA). The results show that the Green Coffee extract may be considered as multi-functional ingredient of a new generation of cosmetics. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Elsner P., Maibach H. (2005) Cosmeceuticals and active cosmetics. Taylor & Francis Group, Boca Raton.
 2. Draelos Z., Thanam L. (2006) Cosmetic formulation of skin care products. Taylor & Francis Group, Boca Raton.
 3. Sągała J., Bazan A. (2009) Otrzymywanie i właściwości liposomów. Przemysł Chemiczny, 88, 832-838.
 4. Rehin L. (2007) Surfactants in personal care products and decorative cosmetics. Third Edition, Taylor & Francis Group, Boca Raton.
 5. Barel A., Paye M., Maibach H. (2009) Handbook of cosmetic science and technology. Third Edition, Marcel Dekker, New York.
 6. Schueller R. Romanowski P. (2003) Multifunctional cosmetics. Marcel Dekker, New York.
 7. Czaja-Jagielska N., Wasilewski T. (2013) Rola opakowań aktywnych i inteligentnych w projektowaniu składu, technologii wytwarzania i sposobu użytkowania wybranych kosmetyków. Przemysł Chemiczny, 92, 1918-1922.
 8. Wasilewski T. (2007) A new concept on formulations of cosmetics assigned for washing. Towaroznawcze Problemy Jakości, 4 (13), 56-65.
 9. Wasilewski T. (2006) Dwufazowy płyn do kąpieli jako przykład innowacyjności w przemyśle kosmetycznym. Towaroznawcze Problemy Jakości, 3 (8), 70-80.
 10. Wasilewski T., Nowaczek E. (2010) Modern institutional hand cleaners. SOFWJournal, 5, 37-42.
 11. Yashin A., Yashin Y., Wang J., Nemzer B. (2013) Antioxidant and antiradical activity of coffee. Antioxidants, 2, 230-245.
 12. Afarah A., Depaulis T., Trugo L., Martin P. (2005) Effect of roasting on the formation of chlorogenic acid lactones in coffee. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 53, 1505-1513.
 13. Butt M.S., Ahmed A., Sultan M.T., Imran A., Yasin M., Imran M. (2011) Evaluating the effect of decaffeination on nutritional and antioxidant status of different coffee brands. Internet Journal of Food Safety, 13, 198-207.
 14. Matławska I., Bylka W., Gawron-Gzella A., Sikorska M., Szaufer-Hajdrych M., Wojcińska M., Dudek M., Makuch M., Witkowska-Banaszczak E. (2008) Farmakognozja. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 15. Farah A., Monteiro M., Donangelo C.M., Lafay S. (2008) Chlorogenic acids from Green Coffee extract are highly bioavailable in humans. The Journal of Nutrition, 138, 2309-2315.
 16. Żukiewicz-Sobczak W., Krasowska E., Sobczak P., Horoch A., Wojtyła A., Piątek J. (2012) Wpływ spożycia kawy na organizm człowieka. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18 (1), 71-76.
 17. Frankowski M., Kowalski A., Ociepa A., Siepak J., Niedzielski P. (2008) Kofeina kawach i ekstraktach kofeinowych i odkofeinowanych dostępnych na polskim rynku. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, XLI (1), 21-27.
 18. Glei M., Kirmse A., Habermann N., Persin Ch., Pool-Zobel B.L. (2006) Bread enriched with Green Coffee extract has chemoprotective and antigenotoxic activities in human cells, Nutrition and Cancer, 56 (2), 182-192.
 19. Sangita Ch., Priyanka Ch., Protapaditya D., Sanjib B. (2012) Evaluation of in vitro antiinflammatory activity of coffee against the denaturation of protein. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 178-180.
 20. de Azevedo A., Kieckbush T.G., Tashima A.K., Mohamed R.S., Mazzafera P., Vieira de Melo S. (2008) Extraction of Green Coffee oil using supercritical carbon dioxide. Journal of Supercritical Fluids, 44, 186-192.
 21. Przybysz M.A., Widła G., Dłużewska E. (2013) Preferencje konsumenckie picia kawy. Wpływ temperatury i czasu prażenia ziarna kawy na ocenę smaku i zapachu espresso. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 572, 65-79.
 22. Bojarowicz H., Przygoda M. (2012) Kofeina. Część II. Możliwość uzależnienia oraz toksyczność. Zastosowanie kofeiny w farmacji oraz kosmetologii. Problemy Higieny I Epidemiologii, 93 (1), 14-20.
 23. WILD Flavors, Materiały informacyjne
 24. Tomaszkiewicz-Potępa A. (2012) Masło shea (masło karite). Cz. I. Pochodzenie i pozyskiwanie. Przemysł Chemiczny, 91, 2361-2365.
 25. Brand-Williamis W., Cuvelier M., Berset C. (1995) Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. LWT Food Science and Technology, 28, 25-30.
 26. Ratz-Łyko A., Arct J. (2012) Metody oceny aktywności przeciwrodnikowej stosowane w przemyśle chemicznym. Przemysł Chemiczny, 91, 1351-1355.
 27. Guidelines on Stability Testing of Cosmetic Products, Colipa, 2004.
 28. Chiari B., Trovatti É., Pecoraro E., Corrêa M., Cicarelli R., Ribeiro S., Isaac V. (2014) Synergistic effect of Green Coffee oil and synthetic sunscreen for health care application, Industrial Crops and Products, 52, 389-393.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu