BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gątarska Anna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Title
Bottled Water in the Diet of Preschoolers
Wody butelkowane w diecie przedszkolaków
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2015, nr 2, s. 43-47, rys., bibliogr. 16 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Artykuły spożywcze, Woda, Konsumpcja, Dzieci
Foodstuffs, Water, Consumption, Children
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem badań była analiza spożycia wód butelkowanych na tle innych napojów wśród dzieci przedszkolnych. Badania przeprowadzono w przedszkolach metodą "face to face" z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu wśród 5-6-letnich dzieci. W badaniach wzięło udział 203 respondentów. Uzyskane wyniki badań wskazują na różnorodność spożywanych płynów przez dzieci przedszkolne. Wśród przedszkolaków większość deklaruje spożywanie wód mineralnych, co najczęściej kojarzone jest z zabawą lub spożywaniem posiłków. Wody mineralne dla znacznej części respondentów są jednym z dwóch rodzajów najczęściej spożywanych płynów w domu. Większość przedszkolaków spożywa również wody smakowe. Znaczna część respondentów wskazuje słodkie napoje lub wody smakowe jako najczęściej spożywane płyny poza domem. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this research was to analyze bottled water consumption among preschoolers in comparison to other beverages. The research was conducted in kindergartens (203 responders were surveyed) in accordance with the "face-to-face" and interview questionnaire method among the children between 5 and 6. The test results indicate the diversity of liquids consumed by preschoolers. The majority of them have declared mineral water consumption as being associated most frequently with a play or eating meals. For the significant part of respondents mineral water remains the one of two most popular liquids consumed at home. However, the majority of preschoolers consume flavored waters as well (sugary drinks or flavored waters beverages) which happen mostly outside home area (in a estaurant or a café). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Drywie M., E., Nadolna A. (2012) Ocena spożycia wód butelkowanych jako źródła wybranych składników mineralnych wśród młodzieży akademickiej. Rocznik Państwowego Zakładu Higieny 63, Nr 3, 347-352.
 2. Gątarska A., Smoczyński S.S., Bałas E., Drasznowska A. (2008) Spożycie wód butelkowanych przez studentów i mieszkańców Olsztyna, ISBN978-83-7351-330-3. Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju. wyrobów i usług, Red. Żuchowski J. Wydawnictwo: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom s. 194-199.
 3. Gawęcki J., Twardowska M., Łoboda D. (2009) Zwyczaje młodzieży akademickiej dotyczące spożywania napojów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość,4 (65), 204-210.
 4. Gątarska A. (2013) Bottled waters as a source of minerale. Nauki Inżynierskie i Technologie, Wyd. UE Wrocław, 1(8), 17-25.
 5. Hoffmann M. (2007) Polskie naturalne wody mineralne jako źródło składników mineralnych w diecie, Żywienie Człowieka i Metabolizm, XXXIV, Nr 1/2, 348-352.
 6. Kotowska M. (2011) Woda w diecie dzieci. Źródło. Wody Mineralne i Napojem 2 (39), 8.
 7. Krełowska-Kułas M. (2007) Preferencje konsumentów związane ze spożywaniem wód butelkowanych. Journal of Elementology, 12 (1), 55-62.
 8. Latour T., Czajka K., Sziwa D. (2006) Wody naturalnego pochodzenia jako środki wspomagające w żywieniu dietetycznym. Żywienie Człowieka i Metabolizm, XXXIII, nr 3, 229-235.
 9. Latour T. (2006) Szczególne właściwości wyróżniające wody naturalne - mineralne i źródlane. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 7-8, 70-71.
 10. Markiewicz K., Markiewicz E., Zadernowski R., Gątarska A., Tońska E. (2008) Stabilność składu mineralnego wód dostępnych na rynku olsztyńskim. ISBN978-83- -7351-330-3. Jakość i bezpieczeństwo produktów w zrównoważonym rozwoju. wyrobów, red. Żuchowski J. Wydawnictwo: Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom, s. 189-194.
 11. Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja (2012), ISBN 978-83-86060-83-2, red. Jarosz M., Wydawnictwo: Instytut Żywności i Żywienia.
 12. Peter I. (2012) Czy producenci wód i napojów myślą o najmłodszych konsumentach, [w:] Wody Mineralne i Napoje, 3 (44), 14-18.
 13. Peter I. (2007) Woda dla dzieci, [w:] Wody Mineralne i Napoje, 3(24), 18-22.
 14. Rychlik E. (2012) Woda mineralna jako źródło sodu w diecie. Żywienie Człowieka i Metabolizm, XXXIX, nr 1, 5-16.
 15. Wojtaszek T. (2006) Profilaktyczno-zdrowotne działanie wód mineralnych. Journal Elementology, 11(1), 118-126.
 16. Zalewski A. (2012) Rynek wód i napojów orzeźwiających. Przemysł Spożywczy, 66 (11), 6-9.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu