BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jabłoński Paweł
Title
Rewitalizacja górnej Wisły
Source
Aura, 2012, nr 10, s. 24-25, fot.
Keyword
Rewitalizacja, Regulacja rzek, Środowisko przyrodnicze, Ekologia, Ochrona środowiska, Rekreacyjne walory środowiska, Konferencje
Revitalization, River regulation, Natural environment, Ecology, Environmental protection, Recreational values ​​of the environment, Conferences
Country
Wisła
Abstract
W dniu 11 września 2012 roku w Oświęcimiu odbyła się konferencja inaugurująca projekt "Rewitalizacja, ochrona bioróżnorodności i wykorzystanie walorów starorzeczy Wisły, zatrzymanie degradacji doliny górnej Wisły jako korytarza ekologicznego". Realizatorem projektu jest Towarzystwo na rzecz Ziemi oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2012-2015 i ma na celu ochronę bioróżnorodności starorzeczy Wisły oraz popularyzację ich walorów przyrodniczych w Małopolsce. Wynikiem tych prac ma być wzrost społecznego zainteresowania doliną Wisły jako miejsca rekreacji i ważnej ostoi przyrody oraz szerzenie idei jej ochrony. Projekt przyczyni się do odnowienia i zachowania walorów starorzeczy Wisły. Będą to działania inwestycyjne, prawne, edukacyjne, informacyjne oraz promocyjne skierowane do społeczności i władz lokalnych, instytucji edukacyjnych i turystów. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-3668
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu