BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Zatrudnialność : pojęcie, wymiary, determinanty
Employability : concept, dimensions, determinants
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 1 (35), s. 11-24, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Zatrudnialność, Kompetencje
Employability, Competences
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie wymiarów zatrudnialności oraz identyfikacja jej kluczowych determinant, ze szczególnym uwzględnieniem czynników indywidualnych i organizacyjnych. W artykule omówiono ewolucję koncepcji zatrudnialności, od wariantu dychotomicznego do interaktywnego. Zaprezentowano problemy definicyjne związane z pojęciem zatrudnialności oraz scharakteryzowano różne wymiary zatrudnialności. Ponadto, dokonano identyfikacji kluczowych determinant zatrudnialności, ze szczególnym uwzględnieniem czynników indywidualnych i organizacyjnych. W artykule, wykorzystując metodę opisową, dokonano przeglądu literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to identify the dimensions and key determinants of employability, with particular emphasis on individual factors. The article discusses the evolution of the concept of employability, from dichotomic to interactive employability. The paper presents definitional problems associated with the concept of employability and characterizes various dimensions of employability. Additionally, this article analyzes the key determinants of employability, with particular emphasis on individual factors. The article is a literature review. The author applied the descriptive method. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berntson, E., 2008, Employability perceptions: Nature, determinants, and implications for health and well-being, Stockholm: Stockholm University.
 2. Brown, P., Hesketh, A., Williams, S., 2003, Employability in a knowledge-driven economy. "Journal of Education and Work" 16(2), 107-126.
 3. Evans, C., Nathan, M., Simmonds, D., 1999, Employability through work. Manchester: Centre for Local Economic Strategies.
 4. Fugate, M., Kinicki, A.J., Ashforth, B.E., 2004, Employability: A psycho-social construct, its dimensions, and applications. "Journal of Vocational Behavior", 65(1), 14-38.
 5. Gazier, B., 2006, An analysis of employability in the context of globalisation in the European Union: Background Paper, Brussels: European Commission, Japanese Ministry of Health, Labour and Welfare, The Japan Institute for Labour Policy and Training.
 6. Hillage, J., Pollard, E., 1998, Employability: developing a framework for policy analysis, London: Institute for Employment Studies.
 7. Hofaidhllaoui, M., 2013, Employability: individual initiative or company decision. "Recherches en Sciences de Gestion - Management Sciences-Ciencias de Gestión", 99, 23-42.
 8. McQuaid, R.W., Lindsay, C., 2005, The concept of employability, "Urban Studies", 42(2), 197-219.
 9. Oria, B., 2012, Enhancing higher education students' employability: A Spanish case study. "International Journal of Technology Management & Sustainable Development", 11(3), 217-230.
 10. Rothwell, A., Jewell S., Hardie M., 2009, Self-perceived employability: Investigating the responses of post-graduate students. "Journal of Vocational Behavior", 75, 152-161.
 11. Saha, N., Van der Heijden, B.I.J.M., Gregar, A., 2013, Strategy and policy in mobilizing resources for employability enhancement (West Bengal, India), "International Journal of Education and Information Technologies", 1(7), 18-26.
 12. Van der Heijde, C.M., Van der Heijden, B.I.J.M., 2006, A competence-based and multi-dimensional operationalization and measurement of employability. "Human Resource Management", 45(3), 449-476.
 13. Yorke, M., Knight, P.T., 2006, Embedding employability into the curriculum: Learning & Employability Series I. York: The Higher Education Academy.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4583
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu