BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piwowar-Sulej Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kompetencje projektowe jako zespół cech potencjału ludzkiego sprzyjający wzrostowi szans na zatrudnienie
Project Management Competencies as Set of Human Potential Characteristics which Stimulating Growth of Employment Opportunities
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 1 (35), s. 41-52, tab., bibliogr. 24 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Zatrudnialność, Kompetencje, Rozwój kapitału ludzkiego
Employability, Competences, Development of human capital
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono - na podstawie studiów literaturowych oraz badań empirycznych - zestaw kompetencji projektowych jako cech sprzyjających wzrostowi szans na zatrudnienie. Przyjmując, że wszystkie cechy potencjału ludzkiego można rozwijać, zaproponowano sposoby osiągania zmian jakościowych w kompetencjach projektowych. Szczególną uwagę zwrócono przy tym na znaczenie praktycznego udziału w projektach. Wskazano ponadto metody szkoleniowe, które pozwolą na wykształcenie pożądanych kompetencji u kierownika projektu oraz pozostałych członków zespołu. (abstrakt oryginalny)

The article presents - on the basis of literature studies and author's empirical research - a set of project management competencies which are regarded as features which enhance the growth of employment opportunities. Assuming that all characteristics of human potential can be developed, the author has proposed methods of achieving qualitative changes in project management competencies. Particular attention was paid to the importance of active participation (practical work) in projects. The author has also presented some training methods which will assist project managers and other team members in increasing their competencies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boyatzis, R., 1982, The Competent Manager. New York: John Willey & Sons.
 2. Davies, A., Fidler, D., Gorbis, M., 2011, Future Work Skills 2020. Phoenix: Institute for the Future for University of Phoenix Research Institute. Pobrano 25 listopada 2013 z: http://cdn.theatlantic.com/static/front/docs/sponsored/phoenix/future_work_skills_2020.pdf
 3. Ding, H., Ding, X., 2008, Project management, critical praxis, and process-oriented approach to teamwork. Business Communication Quarterly, 71(4), 456-471.
 4. Doroszewski, W. (red.), 1958-1969, Słownik języka polskiego, Warszawa: PWN.
 5. Grzesik, K., Piwowar-Sulej, K., 2013, Kierownik projektu - menedżer czy przywódca?. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 4(36), 97-114.
 6. Hillage, J., Pollard, E., 1998, Employability: developing a framework for policy analysis. Research Brief 85. London: Department for Education and Employment.
 7. https://candidate.manpower.com/wps/wcm/connect/5898048041e0eea08cb2bf94a9a2d887/1_19.pdf?MOD=AJPERES Pobrano 11 kwietnia 2013.
 8. http://4pm.pl/artykuly/wyniki-ankiety-kompetencje-kierownika-zespolu-projektowego-cz-3 Pobrano 22 listopada 2014.
 9. Łada, M., 2007, Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, Warszawa: C.H. Beck.
 10. Marzec, I., Jędrzejowicz, P., Van Heijden, B.I.J.M., Bozionelos, N., Knauth, P., Scholarios, D., Van der Shoot, E., 2009, Specjaliści ICT w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 90-103.
 11. McGrath, S., 2009, What is Employability?. Project Paper, 1, Learning to Support Employability Project, Nottingham: University of Nottingham.
 12. Midler, Ch., 1994, Zarządzanie Projektami i Przekształcanie Przedsiębiorstw. Przykład Samochodu Renault Twingo, Warszawa: Poltext.
 13. Piwowar-Sulej, K., 2011, Zarządzanie projektem jako pożądana kompetencja kierownicza, Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu, 187, 296-300.
 14. Piwowar-Sulej, K., 2013, Rola kierownika projektu w wybranych metodykach zarządzania projektami. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, 50, 165-176.
 15. Piwowar-Sulej, K., 2013a, Kierownik projektu - charakterystyka profesji. Nauki Społeczne (Social Science), 79, 79-90.
 16. Piwowar-Sulej, K., 2013b, Human Capital Development via Management by Projects. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 3(29), 143-154.
 17. Pocztowski, A., 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1, 9-23.
 18. Pulmanis, M., Bruna, S., 2011, Regulations on the profession of project manager. [w:] J. Wołejszo, A. Letkiewicz (red.), Public Management. Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu. Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, 128.
 19. Raport Dwa światy. Kompetencje przyszłości, 2014, Pobrano 22 listopada 2014 z: http://kariera.kozminski.edu.pl/fileadmin/kariera.kozminski.edu.pl/Raporty/RAPORT_KOMPETENCJE_PRZYSZLOSCI_-_pracodawca.pdf
 20. Sajkiewicz, A. (red.), 2008, Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Warszawa: Difin, 456-471.
 21. The Gallup Organization, 2010, Employers' perception of graduate employability. Analytical report. Flash EB Series, 304, 4-12.
 22. Trocki, M., 2003, Zarządzanie Projektami, Warszawa: PWE.
 23. Wysocki, R.K., McGary, R., 2005, Efektywne zarządzanie projektami. Gliwice: Helion.
 24. Zadura-Lichota, P., 2009, Świat pracy w perspektywie najbliższych 10 lat. Na podstawie wyników badania Foresight kadr nowoczesnej gospodarki. Pobrano 10 kwietnia 2013 z: http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.72/wpis.151
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4505
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu