BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydło Robert (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Udział przedsiębiorców w kreowaniu zatrudnialności absolwentów szkół wyższych
Corporate Impact on Employability Creating
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 1 (35), s. 143-154, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Zatrudnialność, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Luka kompetencyjna, Współpraca
Employability, University graduate employment, Competence gap, Cooperation
Note
summ.
Abstract
Warunki otoczenia wymagają od przedsiębiorstw pozostawanie w stanie ciągłej zmiany i rozwoju. W turbulentnym otoczeniu to właśnie zasoby ludzkie stanowią o przewadze przedsiębiorstwa. Zatrudnialność jest bardzo ważnym zagadnieniem w dzisiejszej gospodarce opartej na wiedzy. Dzięki ciągłemu jej zwiększaniu do gospodarki dostarczany jest najważniejszy zasób, jakim są ludzie i ich kompetencje. Jej zwiększanie jest celem szkół wyższych i instytucji naukowych. Tematyka ta jest jednak rozważana w dużej mierze pod kątem czynników osobistych oraz sektora edukacyjnego. Celem artykułu jest omówienie pojęcia zatrudnialności z punktu widzenia biznesu oraz wyeksponowanie roli przedsiębiorstw w likwidowaniu luki kompetencyjnej. (abstrakt oryginalny)

Environmental conditions require permanent development from companies. In the turbulent environment, it is human resources that are important for acquiring business advantage. Employability is a very important topic in today's knowledge-based economy. By its continuous increase the economy is filled with the most important resource - human capital. The goal of all universities and scientific institutions is to improve it. Employability, however, is considered largely in terms of personal factors and the education sector. The aims of this article are both to discuss the concept of employability from a business perspective and to indicate the possible ways of participation of enterprises in the creation of highly skilled labor force. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baker, B., 2014, Employability skills: Maintaining relevance in marketing education. The Marketing Review, 1(134), 29-48.
 2. Berntson, E., Naswall, K., Sverke, M., 2008, Investigating the relationship between employability and self-efficacy: A cross-lagged analysis. European Journal of Work & Organizational Psychology, 4(17), 413-425.
 3. Forrier, A., Sels, L., 2003, The concept employability: A complex mosaic. International Journal of Human Resource Development and Management, 3(2), 103-124.
 4. Fugate, M., Kinicki, A.J., Ashforth, B.E., 2004, Employability: A psycho-social construct, its dimensions and applications. Journal of Vocational Behavior, 65, 14-38.
 5. Górniak, J., 2014, Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki, Warszawa: PARP.
 6. Harvey, L., 2001, Defining and Measuring Employability. Quality in Higher Education, 7, 97-109.
 7. IPISS, 2011, Raport z badań w II edycji projektu Uczelnia Przyjazna Pracodawcom, Warszawa.
 8. Jawor-Joniewicz, A., 2014, Biznes dla edukacji. Raport specjalny dotyczący współpracy biznesu i edukacji w Polsce, Warszawa: PARP.
 9. Kulkarni, N., Chachadi, A.H., 2014, Skills for Employability: Employers' Perspective. SCMS Journal of Indian Management, July-September, 64-70.
 10. Konkluzje Rady UE z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie zatrudnialności absolwentów szkół i uczelni wyższych.
 11. Manpower, 2014, Trwa niedobór talentów, Warszawa.
 12. Parvu, I., Ipate, D.M., Mitran, P.C., 2014, Identification of employability skills - starting point for the curriculum design process. Economics, Management, and Financial Markets, 9, 237-246.
 13. PKPP Lewiatan, KPMG, 2010a, Formowanie kwalifikacji pracowniczych, Warszawa.
 14. PKPP Lewiatan, KPMG, 2010b, Współpraca firm z sektorem edukacji, Warszawa.
 15. Saunders, V., Zuzel, K., 2010, Evaluating Employability Skills: Employer and Student Perceptions. Bioscience Education, 15, Article 2.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4578
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu