BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowski Marek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Ukraińcy na rynku pracy w Polsce - komplementarni czy substytucyjni?
Ukrainians in Labor Market in Poland - Complementary or Substitutive?
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2015, nr 1 (35), s. 155-167, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Zatrudnienie cudzoziemców, Rynek pracy, Cudzoziemcy, Popyt na pracę, Popyt na pracowników
Employment of foreigners, Labour market, Foreigners, Labour demand, Demand for workers
Note
summ.
Abstract
Ukraińcy stanowią najliczniejszą grupę cudzoziemców świadczących pracę w Polsce. Ich zatrudnienie na podstawie oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi przekroczyło w 2013 r. 200 tysięcy, skala zatrudnienia na podstawie udzielonych zezwoleń na pracę to ponad 20 tysięcy. Główne sekcje PKD, w których są oni zatrudnieni to rolnictwo, leśnictwo, rybactwo, łowiectwo oraz budownictwo. Relatywnie dużą popularnością cieszy się również powierzanie pracy Ukraińcom przez gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników. (abstrakt oryginalny)

Ukrainians are the largest group of foreigners performing work in Poland. The scale of their employment on the basis of declaration of the intention to entrust a job to a foreigner exceeded in 2013 two hundred thousand, the scale of employment on the basis of work permits was more than twenty thousand. The main sector of GPD, in which they are employed are agriculture, forestry, fishing, hunting and construction. Relatively large popular also entrust the work to Ukrainians by households with employed persons. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baas, T., Brucker, H., Hauptmann, A., 2010, Labor Mobility in the Enlarged EU: Who Wins, Who Loses. In: M. Kahanec, K.F. Zimmermann (Red.), EU Labor Markets After Post Enlargement Migration. Berlin: Springer-Verlag, 47-70.
 2. Borjas, G.J., 1990, Friends or strangers. The impact of immigrants on the U.S. economy. New York: Basic Books.
 3. Castles, S., Miller, M.J., 2009, The age of migration. International population movements in the modern world. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
 4. Cortes, P., 2008, The Effect of Low-Skilled Immigration on U.S. Prices: Evidence from CPI Data, Journal of Political Economy 116(3), 381-422.
 5. Fihel, A., Górny, A., Kaczmarczyk, P., 2008, Rynek pracy a integracja cudzoziemców z Ukrainy i z Wietnamu posiadających zezwolenie na osiedlenie się w Polsce. [w:] A. Grzymała-Kazłowska (red.), Między jednością a wielością. Integracja odmiennych grup i kategorii imigrantów w Polsce, Warszawa: OBnM.
 6. Friedberg, R.M., Hunt, J., 1995, The Impact of Immigrants on Host Country Wages, Employment and Growth. Journal of Economic Perspectives, 9(2), 23-44.
 7. Hatton, T.J., 2010, The Cliometrics of International Migration: A Survey. London: Centre for Economic Policy Research.
 8. Jończy, R., Kubiciel, S., 2010, Zatrudnienie obcokrajowców w województwie opolskim (w kontekście niedopasowań strukturalnych na opolskim rynku pracy, Opole: ProMedia.
 9. Kleinman, M., 2003, The Economic Impact of Labour Migration. In: S. Spencer (Red.), The Politics of Migration. Managing Opportunity, Conflict and Change. Malden: Blackwell Publishing, 59-74.
 10. Organiściak-Krzykowska, A., Piotrowski, M., Nyklewicz, K., Skórska, A., Kucharski, L., 2013, Popyt na pracę cudzoziemców. Olsztyn: Wydawnictwo Naukowe UWM w Olsztynie.
 11. Piore, M., 1979, Birds of Passage: Migrant Labour and Industrial Societies. Cambridge: Cambridge University Press.
 12. Piotrowski, M., Machnis-Walasek, J., 2014, Zróżnicowanie kierunków napływu cudzoziemców na rynek pracy w Polsce. [w:] A. Organiściak-Krzykowska, K. Nyklewicz (red.), Rynek pracy w dobie innowacji, Warszawa-Olsztyn: Wydawnictwo Naukowe UWM w Olsztynie, IPISS.
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20.07.2011 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.
 14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
 15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemców.
 16. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.
 17. www.mpips.gov.pl/analizy-i-raporty/cudzoziemcy-pracujacy-w-polsce-statystyki
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.4503
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu