BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalik Paweł (Wrocław University of Economics, Poland)
Title
Assessment of Economic Development and Foreign Relations as Illustrated by the Case of Mercosur Member States
Ocena poziomu rozwoju gospodarczego i powiązań z zagranicą krajów na przykładzie członków Mercosur
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 2, s. 61-74, tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rozwój gospodarczy, Wzrost gospodarczy, Internacjonalizacja gospodarki
Economic development, Economic growth, Internationalisation of economy
Note
streszcz., summ.
Country
Ameryka Łacińska
Latin America
Abstract
W badaniach i porównaniach międzynarodowych wykorzystuje się wiele wskaźników gospodarczych. Najważniejsze z nich to produkt krajowy brutto (PKB), dochód narodowy, stopa bezrobocia, stopa inflacji, udział handlu i inwestycji w PKB. Do oceny wzrostu gospodarczego mogą być stosowane inne miary wykorzystujące PKB. Należą do nich między innymi wskaźniki internacjonalizacji gospodarki, poziomu aktywności, otwarcia i zależności oraz konkurencyjności międzynarodowej. Celem artykułu jest ocena poziomu rozwoju gospodarczego i powiązań z zagranicą krajów tworzących ugrupowanie gospodarcze Mercosur. Po krótkim wprowadzeniu do tematu przedstawiono sposób obliczania wskaźników rzadziej wykorzystywanych do takiej oceny, następnie dokonano analizy obliczonych wskaźników dla krajów będących obecnie członkami Mercosur. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to assess the level of economic development and foreign relations of the countries forming the economic group Mercosur. Numerous economic indicators are used for the purpose of research and international comparisons. Most important are gross domestic product (GDP), national income, unemployment rate, inflation rate, foreign trade's and investments' share in GDP. Other measures, which are based on GDP, may be used for economic growth assessment. These are for example economy internationalization, activity level, openness and dependence and international competitiveness. After a brief introduction to the subject, the manner of calculating the indicators that are used for such an assessment more rarely is described. Then the indicators calculated for the current Mercosur member states are analysed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balance of Payments Statistics Yearbook. Part 1: Country Tables. IMF, Washington D.C., various editions.
 2. Brazil. Country Paper. July 2000. Inter-American Development Bank, Washington D.C.
 3. Kamerschen, D.R., McKenzie, R.B., Nardinelli, C. (1991). Economia. Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 4. Kowalik, P. (2003). Ocena poziomu rozwoju gospodarczego i powiązań krajów z zagranicą oraz wykorzystanie ich na przykładzie członków NAFTA i MERCOSUR. PN 1002 Ekonometria, nr 12. Ed. J. Dziechciarz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław, 253-265.
 5. Mander, B. (2013). Venezuelan devaluation sparks panic. Financial Times, February 10.
 6. Noga, M. (Ed.) (1998). Makroekonomia. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Olszewski, L. (Ed.) (2001). Problemy globalizacji, regionalizacji i transformacji gospodarki dekady lat dziewięćdziesiątych. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 8. Olszewski, L. (1995). Dostosowania zewnętrzne gospodarki narodowej. Kolonia Limited, Wrocław.
 9. Siedlecki, J. (red.) (1993). SONDA System bieżącej obserwacji trendów gospodarczych. Instytut Cybernetyki Ekonomicznej AE we Wrocławiu, Wrocław.
 10. The World Factbook. CIA. Retrieved from: www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook (accessed: 14.07.2014).
 11. Venezuela's economy: Medieval policies (2011). The Economist, August 20.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu