BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łazorko Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Promotion of Sustainable Consumption of Food by Vitrual Communities
Promocja idei zrównoważonej konsumpcji produktów spożywczych przez społeczności internetowe
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 2, s. 95-105, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Media społecznościowe, Zrównoważony marketing, Ekonomia
Social media, Sustainable marketing, Economics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Konsumenci coraz częściej wymieniają się informacjami i współpracują ze sobą po to, by w sposób bardziej efektywny zaspokajać swoje potrzeby. Następuje odejście od paradygmatu działalności B2C na rzecz rynku, na którym produkty są tworzone i oferowane z wykorzystaniem aktywności konsumentów. Celem artykułu jest prezentacja przykładów społeczności tworzonych w Internecie, zarówno z inspiracji organizacji, jak i indywidualnych nabywców, po to, aby promować idee składające się na koncepcję zrównoważonej konsumpcji w sektorze produktów spożywczych. (abstrakt oryginalny)

Nowadays consumers tend to exchange information and collaborate to satisfy their needs in more and more effective ways. In consequence products are prepared and offered basing on customers' involvement and replacing traditional B2C paradigm. The growing popularity of that approach is possible mainly because of technological changes as well as changes within societies - their evolution towards post modernity. The paper presents different types of virtual communities created in Internet by businesses, NGOs or individual users to promote the idea of sustainable consumption of food. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong, G., Kotler, Ph. (2012). Marketing. Wprowadzenie. Oficyna Wydawnicza Kluwer Business, Warszawa.
 2. Baines, P., Fill, Ch., Page, K. (2008). Marketing. Oxford University Press, Nowy Jork.
 3. Belz, F., Paettie, K. (2010). Sustainability Marketing. Wiley & Sons, New York.
 4. Briceno, T., Stagl, S. (2006). The role of social processes for sustainable consumption, Journal of Cleaner Production. 14, 1541-1551.
 5. Casalo, L.V., Flavian, C., Guinaliu, M. (2010). Relationship quality, community promotion and Brand loyalty in virtual communities: Evidence from free software communities. International Journal of Information Management. 30, 357-367.
 6. Cohen, M.J., Murphy, J. (2001). Exploring Sustainable Consumption: Environment Policy and the Social Sciences Pergamon.
 7. CSCP (2011). Sustainable Consumption and Production Policies. The role of Civil Society Organisations. Retrieved from: http://www.scpcentre.org/fileadmin/content/files/6_Resources/1_Publications_pdfs/39_CSCP__2011__-_SCP_Policies_A_Guide_for_CSO_en.pdf(accessed: 12.11.2014).
 8. Dziewanowska, K., Skorek, M. (2011). Budowanie kultowych marek w oparciu o społeczność wokół marki. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 660, 169-178.
 9. Frątczak-Rudnicka, B. (2014). Potężny trend i bajery. Marketing w Praktyce, 8, 26-29.
 10. Goławski, J. (2014). Współtworzona przyszłość marek. Marketing w Praktyce, 3, 34-36.
 11. Gouillart, F., Billlings, D. (2013). Rozwiązywanie problemów przy udziale społeczności. Harvard Business Review, 128, 54-61.
 12. Kacprzak-Choińska, A. (2011). Indywidualistyczne i plemienne aspekty zachowań konsumenckich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, 661, 99-108.
 13. Kotler, P., Kartajaya, H., Setiawan, I. (2010). Marketing 3.0. Dobry produkt? Zadowolony klient? Spełniony człowiek! MT Biznes, Warszawa.
 14. Leithner, K. (2010). Balanced Sustainability Marketing. Verlag Berlin.
 15. Marchand, A., Walker, S. (2008). Product development and responsible consumption: designing alternatives for sustainable lifestyles. Journal of Cleaner Production, 16, 1163-1169.
 16. Martin, D., Schouten, J. (2012). Sustainable Marketing. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
 17. Nowacki, F. (2014). Marketing 4.0 - nowa koncepcja w obliczu przemian współczesnego konsumenta. Marketing i Rynek, 6, 17-19.
 18. O'Connor, C. (2013). Watch Forbes Test 'Buycott' App On Anti-GMO and Koch Products in Supermarket Aisle. Forbes, 6.11.2013.
 19. Puciato, N. (2014). Zrównoważona a la polonaise. Marketing w Praktyce, 8, 38-41.
 20. Seyfang, G. (2011). The New Economics of Sustainable Consumption. Seeds of Change. Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire.
 21. Skorek, M. (2012). Marketing postmodernistyczny-implikacje kreowania marki. Handel Wewnętrzny, 3, 135-145.
 22. Sokołowski, D. (2014). Społeczności firmami, firmy społecznością. Marketing w Praktyce, 3(193), 30-33.
 23. Southerton, D., Chappells, H., Van Vliet, B. (2004). Sustainable Consumption. The Implications of Changing Infrastructures of Provision. Edward Elgar Publishing.
 24. Stevenson, T. (2002). Communities of tomorrow. Futures, 34, 735-744.
 25. Szromnik, A. (2013). Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei - zarys strategii marketingowej, cz. I. Marketing i Rynek, 4, 2-13.
 26. Środowisko Europy - Czwarty Raport Oceny. Streszczenie, 2/2007. Retrieved from: http://www.eea.europa.eu/pl/publications/state_of_environment_report_2007_2 (accessed: 10.11.2014).
 27. Taranko, T. (2013). Zmiany w zachowaniach konsumentów i ich wpływ na kształtowanie produktów. Marketing i Rynek, 3, 2-7.
 28. Żórawski, T. (2014). Najszybciej jak można. Marketing w Praktyce, 7, 20-22.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu