BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalski Eugeniusz (Koszalin University of Technology, Poland)
Title
Foreign Market Entry Strategy
Strategia wejścia na rynek zagraniczny
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 2, s. 107-117, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Marketing-mix, Rynki zagraniczne
Enterprises, Marketing-mix, Foreign markets
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przygotowanie do wymiany międzynarodowej polega na zbadaniu zmienności składników marketingu mix i na podejściu do potrzeb nabywców opartym na wartości. Wymiana międzynarodowa przybiera różne formy począwszy od przypadkowego eksportu, pośrednictwa agenta, partnerstwa, licencji, spółki i franszyzy do założenia filii. Przedsiębiorstwo może zainwestować bezpośrednio kapitał na rynku zagranicznym. Strategia wejścia na rynek zagraniczny jest określana przez wyniki porównania środowiska międzynarodowego ze środowiskiem krajowym. Przedsięwzięcia strategiczne prowadzą do jej wdrożenia. Transakcje eksportowe wymagają przygotowania standardowej dokumentacji towarzyszącej wysyłce dóbr. (abstrakt oryginalny)

The preparation for international exchange consists of examining marketing mix factors and a value-based approach to customer needs. International exchange has forms ranging from casual export, agency agreements, partnerships, licensing, joint ventures, franchising to wholly owned subsidiaries. There are several ways in which an enterprise can invest directly in a foreign market. The foreign market entry strategy is determined by the consistency of a comparison between the international and domestic environment. Implementation is carrying out strategic activities. Export transactions require that the enterprise provides standard documentation to accompany shipments of goods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barlett, Ch.A., Beanish, P.W. (2011). Transnational Management. McGraw Hill, New York.
 2. Carter, M., (2014). http://www.tradeready.ca/2014/trade-takeaways/six-steps-to-finding-out-ifready-for-international-trade.
 3. Czinkota, M.R., Ronkainen, I.A. (2001). International Marketing. Harcourt College Publishers, New York, 3 and 31.
 4. FITT (2013). Finding the Right Mix: Elements of the Marketing. Global Trade Weekly, January 31.
 5. Haag, S., Cummings, M., Pilcher, A., Riordan, R. (2009). Management Information System. McGraw-Hill, New York, 66.
 6. Kerin, R.A., Peterson, R. (2004). Strategic Marketing Problems. Prentice Hall, New Jersey, 12.
 7. Kotler, Ph., Keller, K.L. (2006). Marketing Management. Prentice Hall, New Jersey, 6 and 677.
 8. Michalski, E. (2012). Marketing. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 33-36.
 9. Michalski, E. (2014). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 108-109, 115-116.
 10. Robbins, P.S., Coulter, M., Stuart-Kotze, R. (2000). Management. Prentice-Hall, New Jersey, 108.
 11. Stiglitz, J.E. (2002). Globalizations and Its Discontents. W.W. Norton, New York, 238-239.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu