BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pink Małgorzata (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
The Sustainable Wine Market in Europe - Introduction to a Market Trend and its Issues
Rynek zrównoważonego winiarstwa w Europie - nowy trend rynkowy i jego wybrane problemy
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 2, s. 131-142, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rynek wina, Przemysł winiarski, Produkcja wina
Wine market, Wine industry, Wine production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek wina w Europie ulega w ostatnich latach znaczącym przemianom. Spada konsumpcja wina w krajach winiarskich, wzrasta zaś w tych, które tradycyjnie do tego grona nie należały. Innym trendom podlega zaś produkcja i konsumpcja szeroko rozumianych win ekologicznych. Celem artykułu jest analiza rynku wina w Europie w kontekście produktów ekologicznych oraz ocena społecznego znaczenia rosnącej popularności win ekologicznych. Badanie przeprowadzono na podstawie analizy danych dotyczących wielkości produkcji i sprzedaży wina konwencjonalnego i ekologicznego oraz deklaracji z wywiadu fokusowego przeprowadzonego z producentami wina ekologicznego. Wyniki badań potwierdzają rosnącą popularność ekologicznych upraw i produkcji zarówno wśród wytwórców wina, jak i konsumentów. Ukazują jednak również pewne problemy w zakresie terminologii dotyczącej istoty, eko-znakowania i nazewnictwa win ekologicznych, których natura wydaje się wynikać ze zmiany paradygmatu działania przedsiębiorcy i odejściu od założeń maksymalizacji zysku i zwiększania efektywności, na rzecz dbałości o zrównoważony rozwój i jakość. (abstrakt oryginalny)

The wine market in EU had changed, and in general, wine consumption decreased. New trend can be however observed in terms of production and consumption of organic wines. The aim of the article is to analyse the wine market in EU, regarding organic products and to evaluate the social significance of the growing popularity of organic wines. The survey was conducted basing on the analysis of data on the volume of production and sales of conventional and organic, statements and still ongoing focus group conducted with Austrian and Italian organic winemakers. The results are confirming growing popularity of organic production, but also are showing some problems in the matter of terminology, eco-labelling and naming the organic wines, which seems to arise from a change of the paradigm of entrepreneurial actions and ceding from the assumptions of profit and efficiency maximization, to greater care about sustainable development and quality. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Burkot, P. (2014). Rynek wina w Polsce, Biuletyn Informacyjny ARR, 2.
  2. Inglehart, R. (1977). The Silent Revolution: Changing Values and Political Styles Among Western Public. Princeton University Press.
  3. Kwasek, M. (red.) (2013). Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, (21) Żywność ekologiczna - regulacje prawne, system kontroli i certyfikacji. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
  4. Reeve, J.R., Carpenter-Boggs, L., Reganold, J.P., York, A.L., McGourty, G., McCloskey, L.P. (2005). Soil and Winegrape Quality in Biodynamically and Organically Managed Vinyards. American Journal of Enology and Viticulture, 56(4), 367-376.
  5. Szeremeta, A. (2014). EU Organic Wine Making Rules. [In:] EU Rules for Organic Wine Production, IFOAM EU Group, Brussels, Belgium.
  6. Tuz, M. (2010). Guide des vins natureles dans le monde. Jean-Paul Rocher éditeur, Paris.
  7. USDA Foreign Agricultural Service, GAIN Report Number: IT1307, Wine Annual Report and Statistics 2013.
  8. USDA Foreign Agricultural Service, GAIN Report Number: IT1414, Wine Annual Report and Statistics 2014.
  9. Willer, H., Lernoud, J., Schaack, D. (2014). The European Market for Organic Food. FiBL, Biofach. Retrieved from: http://www.biofach.fibl.org/fileadmin/documents/de/news/2014/willer-schaack-2014-biofach-europe-market.pdf (accessed: 12/11/2014).
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu