BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cebrowska Teresa (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Polityka bilansowa czy rachunkowość kreatywna?
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 956, s. 9-18
Issue title
Controlling - koncepcje, wdrożenia
Keyword
Polityka bilansowa, Rachunkowość kreatywna
Balance sheets policy, Creative accounting
Abstract
Odpowiedziano na pytanie, kiedy mamy do czynienia z rachunkowością kreatywną, a kiedy z wykorzystaniem, istniejących w ustawie o rachunkowości, praw wyboru i obszarów swobody działania? A następnie, w którym momencie stosujący politykę bilansową podmiot gospodarczy przekracza jej bariery i kreuje nieprawdziwy obraz firmy? (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Cebrowska T.: Badanie polityki rachunkowości - nowe wyzwanie dla audytora. Rewizja sprawozdań finansowych a rozwój podmiotów gospodarczych. II Doroczna Konferencja Audytingu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, Jachranka 22-24 listopada 2001, s. 16.
 2. Dyhdalewicz A.: Ogólne zasady odroczonego podatku dochodowego w rachunkowości. "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" SKwP 2002 nr 8, s. 48.
 3. Helin A., Szymański K.G.: Sprawozdawczość finansowa spółek kapitałowych. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce 2001, s. 66.
 4. Hołda A., Nowak W.: Badanie sprawozdania finansowego a oszustwa kierownictwa jednostki. "Rachunkowość" 2000 nr 8.
 5. Kutling K.: Zur Bilanzierungsstrategie deutscher Konzerne. "Bilanz und Buchhandlung" 1994 nr 97-98.
 6. Mazur A.: Instrumenty polityki bilansowej dopuszczalne w świecie. "Problemy Rachunkowości" 2002 nr 3.
 7. Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak. Warszawa 1988, s. 1042.
 8. Surdykowska S.: Normatywne i kreatywne aspekty rozwoju rachunkowości. [w:] Podstawowe problemy rachunkowości jako dyscypliny naukowej i działalności praktycznej. Kraków: AE 2000, s. 210, za: Polityka bilansowa i analiza finansowa. red. K. Sawicki. Ekspert 2001, s. 56.
 9. Wojas M.: Polityka rachunkowości. Kontrowersje wokół definicji. "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2002 nr 3.
 10. Wóhe G.: Die Handels-und Steuerbilanz. München 1990, s. 267 za: Polityka bilansowa i analiza finansowa. red. K. Sawicki. Ekspert 2001, s. 25.
 11. Wprowadzenie do rachunkowości spółek. red. J. Weber, M. Kufel, Bielsko-Biała, Park 1993, s. 190.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu