BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czereśniowska Anna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Blogvertising jako narzędzie promocji
Blogvertising as a new form of marketing
Source
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2014, nr 14, s. 29-46, rys., wykr., bibliogr. 19 poz.
The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal
Keyword
Blogi, Marketing internetowy, Media komunikowania, Promocja
Blogs, e-marketing, Media communication, Promotion
Note
streszcz., summ.
Abstract
Blogi uważane są za jedno z najbardziej rozwiniętych narzędzi dostępnych w Internecie służących komunikacji. Cechuje je niepowtarzalna struktura oraz właściwości, które sprawiają, że blogerzy stali się grupą mającą silny wpływ na swoich czytelników. Oddziaływanie to zauważyli marketingowcy, którzy zaczęli wykorzystywać blogi w celach promocji produktów i usług oraz kreowania wizerunku firmy. Celem opracowania jest określenie roli blogów jako nowego narzędzia marketingowego oraz ich wpływu na zachowania zakupowe. (abstrakt oryginalny)

Blogs are considered as one of the most highly developed communication tools in the Internet. Thanks to their distinguished features, blog owners have a strong impact on their readers. This influence has been notified by marketers who started using blogs to promote products and services. The aim of this paper is to analyze the role of blogs as a new marketing tool, as well as, to present the results of empirical studies. The studies showed how blog readers perceive advertising on blogs and how product reviews presented on blogs can influence consumers buying behavior. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baran T., Miotk A., Blogerzy w Polsce 2013. Znajomość - wizerunek - znaczenie, Ogólnopolski Panel Badawczy ARIADNA, luty 2013, http://pbi.org.pl/aktualnosci/Blogerzy%20w%20Polsce%202013%20%2818kwi13%29.pdf [20.07.2014].
 2. Briggs M., Meyer Ph., Journalism 2.0. How to Survive and Thrive. A digital literacy guide for the information age, CQ Press, Washington 2007.
 3. Dębski Ł., Jak przeprowadzić skuteczny konkurs na blogu?, www.infosocialmedia.pl/jak-przeprowadzic-skuteczny-konkurs-na-blogu/ [28.07.2014].
 4. Fiut I.S., Matuzik M., Blogi-literatura interaktywna w sieci, "Estetyka i Krytyka" 2002, nr. 2.
 5. Gumkowska A., Blogi wobec tradycji diarystycznej. Nowe gatunki w nowych mediach, w: Tekst, język, gatunki, t. 1, red. D. Ulicka, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 6. Hatalska N., Reklamodawca i bloger: przelotny romans czy poważny związek? Casebook: działania reklamowe w blogosferze, lipiec 2012, http://hatalska.com/casebook-dzialania-reklamowe-w-blogosferze/ [21.07.2014].
 7. Kajtoch W., Blog, w: Słownik terminologii medialnej, red. W. Pisarek, Universitas, Kraków 2006.
 8. Kaznowski D., Nowy marketing, VFP Communications, Warszawa 2008.
 9. Leśniewska A., Reklama internetowa, Helion, Gliwice 2006.
 10. Lis K., Jak postępować z wpisami sponsorowanymi - kompendium, http://zarabianie-na-blogu.pl/ jak-postepowac-z-wpisami-sponsorowanymi-kompendium/ [27.07.2014].
 11. Łęski Z., Wieczorek Z., Blogosfera czy "blogosfera" - słów kilka o naturalnej sztuczności blogów w: Oblicza Internetu. Architektura komunikacyjna Sieci, red. M. Sokołowska, Wyd. PWSZ w Elblągu, Elbląg 2007.
 12. Marczak G., Reklamy w RSS - Zło konieczne? (ankieta), http://antyweb.pl/reklamy-w-rss-%E2%80%93-zlo-konieczne-ankieta/ [27.07.2014].
 13. Mazurek G., Blogi i wirtualne społeczności wykorzystywane w marketingu, Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 14. Olcoń-Kubicka M., Blog jako dokument osobisty - specyfika dziennika prowadzonego w Internecie, "Kultura i Społeczeństwo" 2003, nr 2.
 15. Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 16. Pindel D., Rodzaje reklam na blogach - możliwości dla marek, http://smls.pl/blog/rodzaje-reklam-na-blogach-%E2%80%93-mozliwosci-dla-marek/ [28.07.2014].
 17. Rowse D., Garett C., Problogger: Secrets for Blogging Your Way to a Six-Figure Income, Wiley Publishing Inc., Indianapolis-Indiana 2010.
 18. Szczepan-Wojnarska A.M., Blogi jako forma literacka, "Pamiętnik Literacki" 2006, nr 4.
 19. Wątroba W., Społeczeństwo konsumpcyjne, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 20. Więckiewicz M., Blog w perspektywie genologii multimedialnej, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.
 21. Zając J., Blogowanie a relacje społeczne, w: Motywacje, zachowania i poglądy autorów i czytelników blogów, Raport Blox i Gemius, red. J. Zając, A. Kustra, P. Janczewski, T. Wierzbowska, https://www.gemius.pl/pl/raporty/2008-02/02 [20.07.2014].
Cited by
Show
ISSN
1428-7129
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu