BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Vasilescu Gabriel (National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petrosani, Romania), Ghicioi Emilian (National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petrosani, Romania), Kovacs Attila (National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petrosani, Romania), Lupu Constantin (National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petrosani, Romania), Gheorghiosu Edward (National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petrosani, Romania), Rus Daniela-Carmen (National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petrosani, Romania), Ilici Stefan (National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petrosani, Romania), Jitea Ciprian (National Institute for Research and Development in Mine Safety and Protection to Explosion - INSEMEX Petrosani, Romania)
Title
Determining of Thermal Stability of Explosives for Civil uses Modern Equipment Equipped with Automatic Temperature and Pressure
Określenie stabilności temperaturowej materiałów wybuchowych dla zastosowań cywilnych w nowoczesnych urządzeniach z automatycznym sterowaniem temperaurą i ciśnieniem
Source
Management Systems in Production Engineering, 2015, vol. 3(19), s. 147-151, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Systemy bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo, Materiałoznawstwo, Parametry techniczne, Monitoring
Security systems, Security, Materials science, Technical parameters, Monitoring
Note
streszcz., summ.
Abstract
Stabilność temperaturowa materiałów wybuchowych dla zastosowań cywilnych jest kluczowym parametrem bezpieczeństwa. W sytuacji, w której materiał taki jest narażony na oddziaływanie wysokich temperatur w danym okresie czasu, mogą zaistnieć niepożądane zjawiska, takie jak dekompozycja lub niekontrolowana detonacja.(abstrakt oryginalny)

Thermal stability of explosives for civil use is a key security parameter. When the explosive is exposed to high tempera-tures in a given period of time can lead to undesirable phenomena such as decomposing or even very dangerous as un-controlled detonation. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. D. Fodor. Ingineria împuşcărilor materiale şi tehnici de lucru. Editura Namaste Şi Infomin, 2007.
  2. Council Directive 93/15/EEC of 5 April 1993 on the harmonization of the provisions relating to the placing on the market and supervision of explosives for civil uses.
  3. Nucleu Program 2013/ Project PN 07 45 03 17. On the elaboration of technology for determining the thermal stability of explosives, Incd Insemex Petroşani, 2013.
  4. SR EN 13631-2 Explosives for civil use, high explosives. Part 2: Determination of thermal stability of explosives.
Cited by
Show
ISSN
2299-0461
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI10.12914/MSPE-06-03-2015
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu