BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kujawa Sławomir (Uniwersytet Gdański, doktorant), Ostrowska Elżbieta (Uniwersytet Gdański)
Title
Indeksy giełdowe i wybrane aktywa alternatywne w kontekście wydarzeń terrorystycznych
Stock Market Indices and Selected Alternative Assets in the Context of Terrorist Events
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 91-100, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Rynek kapitałowy, Indeks giełdowy, Inwestycje alternatywne, Terroryzm a gospodarka
Capital market, Stock market indexes, Alternative investments, Terrorism and the economy
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja zmian wartości indeksów giełdowych i wybranych aktywów alternatywnych w wyniku wydarzeń o charakterze terrorystycznym. Ponadto dokonano charakterystyki najważniejszych wydarzeń terrorystycznych w aspekcie behawioralnych zachowań rynków inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the changes in the value of stock indices and selected alternative assets as a result of terrorist events. In addition, a terrorist characteristics of the most important events in the context of behavioral conduct investment markets. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arms R. (1997), Znaczenie wolumenu, WIG-Press, Warszawa.
 2. Boguszewicz-Kreft M. (2013), Marketing doświadczeń, CeDeWu, Warszawa.
 3. Borowski K. (2014), Finanse behawioralne modele, Difin, Warszawa.
 4. Encyklopedia Popularna PWN (1982), wydanie 17, PWN, Warszawa.
 5. Frijda N.H. (2005), Punkt widzenia psychologów, w: Psychologia emocji, red. M. Lewis, J.M. Haviland-Jones, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 6. Harbaugh R. (2002), Skill reputation, prospect theory and regret theory, Working Papers, Clermont College, Mimeo.
 7. Kahneman D., Tversky A. (1979), Prospect theory: an analysis of decision under risk, "Econometrica" vol. 47, no. 2.
 8. Kostolany A. (1999), Psychologia Giełdy, Wydawnictwo Europa, Wrocław.
 9. Levenson R.W. (1999), Funkcjonalne podejście do ludzkich emocji, w: Natura emocji - podstawowe zagadnienia, red. P. Ekman, R.J. Davidson, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 10. Neil H. (1963), The art. of contrary thinking, Caldwell, Caxton.
 11. Nofsinger J. (2011), Investment madness. How Psychology affects your investing, Prentice Hall, London.
 12. Ostrowska E. (2014), Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, metody oceny, C.H. Beck, Warszawa.
 13. Podstawowe algorytmy indeksów giełdowych, stan na 25.11.2013, www.gpw.pl (29.03.2015).
 14. Szyszka A. (2009), Finanse behawioralne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 15. Zielonka P. (2011), Giełda i psychologia, CeDeWu, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu