BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąś Józef (Politechnika Poznańska), Koliński Adam (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Świekatowski Ryszard (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
Wpływ strategii zarządzania jakością na ocenę efektywności procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw
Influence of Quality Management Strategy for Evaluation of Transport Processes Efficiency in Small and Medium Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 53-61, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Efektywność transportu, Strategia zarządzania, Zarządzanie jakością, Controlling operacyjny
Small business, Transport efficiency, Management strategy, Quality management, Operative controlling
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Procesy transportowe są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. Obecnie należy zauważyć dynamiczny rozwój przedsiębiorstw z sektora MSP w usługach transportowych, zarówno w kraju, jak i w Unii Europejskiej. W artykule przedstawiono problematykę analizy i oceny efektywności procesów transportowych małych i średnich przedsiębiorstw w ujęciu strategii zarządzania jakością.(abstrakt oryginalny)

During continuous market competition, focusing on the customer service level, lead times and supply flexibility is very important to analyze the efficiency of logistics processes. Transport processes are a key process that provides physical material flow through the supply chain. At present, it should be noted the dynamic development of the SMEs sector in transport services, both domestically as well as in European Union. The article presents the problem of analysis and evaluation of the transport processes efficiency in quality management aspect.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2010.
  2. Cudziło M., Kolińska K., Logistyka w przedsiębiorstwach - wskaźniki logistyczne, w: Logistyka w Polsce - raport 2011, red. I. Fechner, G. Szyszka, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2012.
  3. Frąś J., Kompleksowe zarządzanie jakością w logistyce, Wyd. Naukowe Instytutu Eksploatacji Technologii Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, Radom 2013.
  4. Gołembska E., Tyc-Szmil K., Brauer J., Logistyka w usługach, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  5. Hicks J.R., The Foundations of Welfare Economics, "Economic Journal" 1939, vol. 49 (196).
  6. Kaldor N., Welfare Propositions in Economics and Interpersonal Comparisons of Utility, "Economic Journal" 1939, vol. 49 (145).
  7. Stajniak M., Koliński A., Analiza efektywności procesów transportowych w łańcuchu dostaw, "Logistyka" 2014, nr 3.
  8. Stajniak M., Standardy oceny jakości usług transportowych wg metody SERVQUAL, "Logistyka" 2012, nr 2.
  9. Śliwczyński B., Controlling procesów logistycznych narzędziem poprawy efektywności w przedsiębiorstwie, "Logistyka" 2007, nr 4, materiały na CD.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu