BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żurek Jadwiga (Poznan University of Technology)
Title
E-Commerce Influence on Changes in Logistics Processes
Wpływ e-commerce na zmiany w procesach logistycznych
Der Einfluss des Elektronischen Handels auf die Veränderungen in Logistischen Prozessen
Source
LogForum, 2015, vol. 11, nr 2, s. 129-138, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Handel elektroniczny, Logistyka, Handel detaliczny, Sprzedaż internetowa
e-commerce, Logistics, Retail trade, Internet sale
Note
summ., streszcz., zfsg.
Abstract
Wstęp: Tematem publikacji jest opracowanie tematyki zmian zachodzących w handlu detalicznym wpływających bezpośrednio na rozwoju handlu internetowego co przekłada się na zamiany w strategii zarządzania łańcuchem logistycznym i metod sterowania przepływami. Materiały: Artykuł został opracowany na podstawie analizy literatury przedmiotu wraz z określeniem wpływu handlu internetowego na zmiany w procesach logistycznych. Publikacje ujęte w opracowaniu zostały wyselekcjonowane w celu przedstawienia tematyki rozwoju handlu internetowego oraz oceny zmian w metodach sterowania przepływami. Analiza została opracowana w oparciu o doświadczenie autora oraz dostępne raporty i publikacje. Wyniki: W wyniku przeprowadzonej analizy dokonano oceny poziomu zaawansowania zmian zachodzących w procesach logistycznych na rynku lokalnym i międzynarodowym oraz trendy tych zmian. Wnioski: Z rozwojem handlu internetowego pojawiała się nowa strategia zarządzania łańcuchem logistycznym, obejmująca swym zasięgiem zarówno proces obsługi kanału sprzedaży online jak i offline. Wnioskować zatem można, że środkiem służącym do realizacji celu będą właściwie dostosowane metody sterowania przepływami do zadań których będzie należało: usprawnienie procesów przepływu, poprawa efektywności oraz podporządkowanie procesów logistycznych wymaganiom rynku. (abstrakt oryginalny)

Background: The aim of this publication is to address the changes in retail trade, which have a direct influence on the development of e-commerce which in turn causes modifications to logistics chain management strategies and methods of flow control. Materials: The article has been written on the basis of an analysis of subject literature together with determining the influence of e-commerce to changes in logistics processes. The publications included in this study have been selected in order to present the subject of e-commerce development as well as evaluate changes in methods of flow control. The analysis has been prepared based on the author's experience and available reports and publications. Results: As a result of the conducted analysis, an assessment of the proficiency level of the changes in logistics processes on the local and international market as well as of the trends for these changes has been made. Conclusions: With the development of e-commerce, a new logistics chain management strategy began to appear, which covered both the process of handling the online and offline sales channel. Therefore, it can be concluded that properly adapted flow control methods will be the means for achieving the goal. Tasks will include: streamlining flow processes, improving the efficiency of logistic processes as well as adjusting them to market requirements. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Berezowski M., 2014, Co nakręca e-Commerce [What causes e-Commerce], www.cuberesearch.pl
 2. Brdulak H., 2012, Logistyka przyszłości [Logistics of future], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw.
 3. Ciesielski M. ,2009, Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw [Instruments of management of supply chains], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw.
 4. Gattorna J., 2013, Dynamiczne łańcuchy dostaw. Wartości tworzą ludzie [Dynamic supply chains. Values are created by people], Eurologistics, Suchy Las next to Poznan.
 5. Harrington D., 2014, Dwucyfrowy wzrost europejskiego e-commerce [Two-digit increase of European e-commerce], http://evigo.pl/7809-niemcy-otto-aktualizuje-swoja-platforme/, available: June 25th 2014.
 6. JongenW., Weening A., 2013, Europe B2C Ecommerce Report 2013, www.ecommerce-europe.eu, May 22 2013.
 7. Jarosz P.,2013 eCommerce Poland 2013, Dotcom River Sp. z o.o., Wroclaw.
 8. Jurczak M., 2014, E-commerce Nowe wyzwania w obszarze składowania, Vademecum rozwiązań i dobrych praktyk w logistyce magazynowej [E-Commerce - New challenges in warehousing. Vademecum of solutions and good practices in werehouse logistics]. Wydawnictwo Warehouse Monitor, Poznan.
 9. Kawa A., 2014, Logistyka e-handlu w Polsce, Report [Logistics of e-commerce in Poland, report], 6/2014, http://media.pocztapolska. pl/file/attachment/612453/bb/logistyka-e-handlu-w-polsce.pdf
 10. Kraska M., Sadowska P., Sowiński R., Szewczyk K., Tajemniczy klient w sklepie internetowym [Secret client in Internet shop], Report 2013, The Institute of Logistics and Warehousing (ILiM), Poznan.
 11. Meyer C., 2013, E-commerce boom triggers transformation in retail logistics, www.jjl.com, available: November 2013.
 12. PMR, Handel internetowy w Polsce. Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2014-2019.
 13. Skowron-Grabowska B., 2010, Centra logistyczne w łańcuchu dostaw [Logistics centres in supply chains], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw.
 14. Wieczerzycki W., 2012, e-logistyka@, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw.
 15. Zarzycka M., 2014, Polski rynek e-commerce z największą dynamiką wzrostu w regionie [Polish market of e-commerce having the big gest Dynamics in region], http://evigo.pl/5886-polski-rynek-ecommerce-z-najwieksza-dynamikawzrostu-w-regionie/, available: March 7th 2014
Cited by
Show
ISSN
1895-2038
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2015.2.1
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu