BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perepeczo Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Reakcja akcjonariuszy na transakcje blokowe - przegląd wyników badań
Shareholders' Reaction to Block Trades - the Review of Research Results
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 161-169, tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Transakcje blokowe, Rynek kapitałowy, Stopa zwrotu
Block trades, Capital market, Rate of return
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem artykuł jest przegląd wyników badań reakcji akcjonariuszy na transakcje blokowe oraz czynników ją kształtujących. Metodologia badania - W artykule dokonano przeglądu badań zagregowanej reakcji akcjonariuszy na transakcje blokowe oraz przeglądu literatury dotyczącego czynników kreacji wartości rynkowej, w tym cech samej transakcji, charakterystyki spółki-celu i nabywcy pakietu. Wynik - Wyniki przeprowadzonego studium literatury wskazują, że transakcje blokowe są postrzegane pozytywnie przez rynek. W sytuacji, kiedy rozliczane są po cenie z dyskontem, reakcja jest wyższa niż dla transakcji z premią. W przypadku kiedy po transakcji następuje transfer kontroli, dodatkowe stopy zwrotu są wyższe w porównaniu do sytuacji, gdy do transferu nie dochodzi. Ponadto cechy sprzedawcy i nabywcy pakietu również wpływają na reakcję akcjonariuszy. Oryginalność/wartość - Na polskim rynku kapitałowym jest luka w zakresie oceny rynkowej transakcji blokowych. Wiele pytań nadal pozostaje bez odpowiedzi. Przegląd obserwacji na rynkach rozwiniętych jest podstawą do aplikacji i poszukiwań podobnych zależności wśród polskich spółek publicznych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article was to review research results of the shareholders' reaction to block trades and its factors. Design/methodology/approach - In the beginning of the article the aggregate shareholders' reaction to block trades were discussed. In the following sections, the review of value creation factors, including characteristics of transaction, targets and purchasers of the block were described. Findings - Results of literature study indicate that block trades are considered positively by shareholders. Trades concluded at a discount premium are followed by a positive and higher abnormal return than those at a premium. Moreover block trades concluded with a control transfer are followed by a positive and higher abnormal returns than those where a control transfer did not occur. In addition, characteristics of seller and buyer have also an impact on shareholders' reaction and abnormal returns. Originality/value - There is a gap in the market performance and block trades in the Polish capital market. Many questions still remain unanswered. Literature review and observations made in developed markets are the basis for the application and exploration of similar correlations among the Polish public companies. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barak R., Lauterbach B. (2007), Estimating the Private Benefits of Control from Block Trades: Methodology and Evidence, http://ssrn.com/abstract=965668.
 2. Barclay M.J., Holderness C.G. (1989), Private benefits from of public corporations, "Journal of Financial Economics" no. 25, s. 371-395.
 3. Barclay M.J., Holderness C.G. (1991), Negotiated Block Trades and Corporate Control, "The Journal of Finance" vol. XLVI, no. 3, s. 861-878.
 4. Becht M., Mayer C. (2002), Corporate control in Europe, "Revue d'Economie Politique" vol. 112, no. 4, s. 471-512.
 5. Benerjee S., Leleux B., Vermaelen T. (1997), Large shareholdings and corporate control: An analysis of stake purchases by French holding companies, "European Financial Management" vol. 3, no. 1, s. 23-43.
 6. Bethel J.E., Liebeskind J.P., Opler T. (1998), Block share purchase and corporate performance, "The Journal of Finance" vol. 53, s. 605-634.
 7. Chen J., Chen D-H., (2005), The effect of block trades on share prices, Australian Evidence, "The International Journal of Finance" vol. 17, no. 4, s. 3788-3805.
 8. Drees F., Mietzner M., Schiereck M. (2012), Effects of corporate equity ownership on firm value, "Review of Managerial Science", June 20, s. 1-32, DOI 10.1007/s11846-012-0080-2.
 9. Drees F., Schiereck D. (2008), New outside blockholders, performance and governance in Germany, "Journal of Business Management" iss. 1, s. 129-143.
 10. Kim W., Kim W., Kwon K.S. (2009), Value of outside blockholder activism: Evidence from the switchers, "Journal of Corporate Finance" vol. 15, iss. 4, s. 505-522.
 11. Mioduchowska-Jaroszewicz E. (2013), Przepływy pieniężne w grupie kapitałowej (Cash flows in a group of companies), Volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin.
 12. Park Y.W., Selvili Z., Song M.H. (2008), Large outside blockholders as monitors: Evidence from partial acquisitions, "International Review of Economics and Finance" no. 17, s. 529-545.
 13. Thomsen S., Pedersen T., Kvist H.K. (2006), Blockholder ownership: effects on firm value in market and control based governance systems, "Journal of Corporate Finance" vol. 12, iss. 2, s. 246-269.
 14. Trojanowski G. (2008), Equity block transfers in transition economies: Evidence from Poland, "Economic Systems" vol. 32, s. 217-238.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu