BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sekuła Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Title
Nadreaktywność GPW w Warszawie - analiza empiryczna
The Warsaw Stock Exchange Overreaction - Empirical Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 171-180, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Rynek kapitałowy, Efektywność rynku, Finanse behawioralne, Reakcja rynku
Capital market, Market effectiveness, Behavioural finance, Market reaction
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Cel - Badania w zakresie finansów behawioralnych sugerują, że większość ludzi wykazuje tendencję do przesadnej reakcji na niespodziewaną wiadomość. Zrealizowane badanie analizuje hipotezę o nadreaktywności w warunkach GPW w Warszawie. Metodologia badania - Test De Bondta i Thalera przeprowadzono na danych z GPW w Warszawie. Badano nadmierną reakcję kursów na giełdzie w okresie od stycznia 1999 r do grudnia 2013, przy wykorzystaniu miesięcznych stóp zwrotu. Wynik - Empiryczne wyniki nie są zgodne z hipotezą o nadreaktywności rynku. Spółki spadkowe odnotowały silniejsze korekcyjne zwroty niż akcje spółek zwyżkujących, ale wyniki badań nie były istotne statystycznie. Oryginalność/wartość - Wyniki badań mogą być przydatne w dalszych pracach nad reakcjami kursów akcji. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Research in behavioral finance suggests that most people tend to overreact to unexpected news. This study investigates the overreaction hypothesis on the WSE. Design/methodology/approach - The De Bondt and Thaler test was performed on data from the WSE. Study investigated the stock market overreaction from January 1999 to December 2013 using monthly return data. Findings - The empirical evidence is not consistent with the overreaction hypothesis. Loser stocks experienced a stronger return reversals than winner stocks but the test results were not statistically significant. Originality/value - The results of this study may be useful for future work on market reactions. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Braun P., Nelson D., Sunier A. (1995), Good news, bad news, volatility and betas, "Journal of Finance" vol. 50, s. 1575-1601.
  2. De Bondt W.F.M., Thaler R. (1985), Does the stock market overreact?, "Journal of Finance" vol. 40, s. 793-805.
  3. De Bondt W.F.M., Thaler R. (1987), Further evidence on investor overreaction and stock market seasonality. "Journal of Finance" vol. 42, s. 557-581.
  4. Griffin J.M., Kelly P.J., Nardari F. (2010), Do market efficiency measures yield correct inferences? A comparison of developed and emerging markets, "Review of Financial Studies" vol. 23, s. 3225-3277.
  5. Jegadeesh N. (1990), Evidence of predictable behavior of security returns, "Journal of Finance" vol. 45, s. 881-898.
  6. Jegadeesh N., Titman S. (1995), Overreaction, delayed reaction, and contrarian profits, "Review of Financial Studies" vol. 8, s. 973-993.
  7. Kahneman D., Slovic P., Tversky A. (1982), Judgment under uncertainty: Heuristics and biases, Cambridge University Press, Cambridge.
  8. Lehmann B. (1990), Fads, martingales, and market efficiency "Quarterly Journal of Economics" vol. 105, s. 1-28.
  9. Lo A., Mackinlay C. (1990), When are contrarian profits due to stock market overreaction?, "Review of Financial Studies",vol. 3, s. 175-206.
  10. Zarowin P. (1990), Size, seasonality, and stock market overreaction, "Journal of Financial and Quantitative Analysis" vol. 25, s. 113-125.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu