BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biernacki Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Paradoks podatkowy w metodzie NPV
Tax Paradox in NPV Method
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 389-396, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Wartość zaktualizowana netto, Podatek dochodowy, Projekty inwestycyjne
Net present value (NPV), Income tax, Investment project
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Artykuł prezentuje wpływ podatku dochodowego na ocenę projektów inwestycyjnych metodą NPV. Analizuje zmianę stopy podatku przy różnych rodzajach projektów inwestycyjnych i jej wpływ na ich ostateczną wartość. Metodologia badania - Badanie oparto na analizie szeregów liczbowych obrazujących zmianę kosztu kapitału finansującego projekt oraz zmiany nominalnych stawek podatku. Wynik - Wpływ podatku dochodowego na ocenę projektu inwestycyjnego może mieć charakter pozytywny lub negatywny. W pierwszym przypadku wartość projektu będzie większa po uwzględnieniu podatku dochodowego niż miało to miejsce przy kalkulacji bez podatku. Odpowiednio, wpływ negatywny będzie związany ze spadkiem wartości projektu po wprowadzeniu opodatkowania. Rodzaj oddziaływania podatku na wartość projektu uzależniony jest od relacji pomiędzy kosztem kapitału i stopą podatkową. Oryginalność/wartość - Dotychczas problematyka paradoksu podatkowego w metodzie NPV nie była przedmiotem analizy w polskiej literaturze przedmiotu. (abstrakt oryginalny)

Tax burden may be introduced in NPV method as well in cash flow nominator, where depreciation minimize the tax, as well in denominator, in case of financing the investment project with obligations. The article focuses on the consequences of implementing taxes in calculating the NPV value. The research method applied is case study. The calculations show, that considering depreciation in cash flow provides different results. In some cases NPV may rise, where the individual depreciation is applied. However depreciation, which may be deduct fully in first period, provides lower NPV of the project. Similarly the impact of tax shield in the cost of capital leads to different consequences. The result may be positive, when NPV is higher after considering income tax, and also negative. The different output depends on the relation between discounted and economic depreciation in the project. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Iwin-Garzyńska J. (2005), Kapitał amortyzacyjny w zarządzaniu finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  2. Mielcarz P., Paszczyk P. (2013), Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  3. Marcinek K., Pera K., Tworek P., Adamek-Hyska D., Tomecki M. (2012), Inwestycje rzeczowe przedsiębiorstw. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
  4. Schanz D., Schanz S. (2011), Business Taxation and Financial Decisions, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg.
  5. Schneider D. (1992), Investition, Finanzierung, Besteuerung, Gabler Verlag, Wiesbaden.
  6. Kőning R., Wosnitza M. (2004), Betriebwirtschaftliche Steuerplanungs - und Steuerwirkungslehre, Physica-Verlag, Heidelberg.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-33
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu