BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siemieniak Paulina (Politechnika Poznańska)
Title
Wybrane problemy przedsiębiorczości kobiet w Wielkopolsce
Selected Problems of Women's Entrepreneurship in Greater Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 169-179, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość, Kobieta w biznesie, Aktywność zawodowa kobiet, Wspieranie przedsiębiorczości, Wspieranie small businessu
Small business, Entrepreneurship, Women in business, Female economic activity, Entrepreneurship support, Small business support
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono specyfikę przedsiębiorczości kobiet w kontekście uwarunkowań gospodarczych regionu Wielkopolski. Autorka analizuje przydatność poszczególnych form wsparcia przedsiębiorczości, odnosząc się do danych uzyskanych na podstawie badań aktualnych i potencjalnych przedsiębiorców oraz grupy ekspertów. Wyniki ujawniają istnienie rozbieżności pomiędzy stanem rzeczywistym a domniemanym. Pozwalają także określić wsparcie najbardziej znaczące z perspektywy kobiet zakładających i prowadzących przedsiębiorstwa. Ujawniono także obszary pomocy dla MSP, które nie są wykorzystywane przez właścicielki wielkopolskich firm.(abstrakt oryginalny)

The main objective of the paper was to determine the significance of particular methods of supporting women's entrepreneurship in Greater Poland. Five groups of such support have been identified: socio-cultural, promotional and informational, financial, institutional, consulting and training. This led to identifying gaps in existing support and to finding the most significant support for entrepreneurial women. The study revealed a discrepancy between the assessment carried out by experts, students and women entrepreneurs. Owners of enterprises' opinions show that the available forms of support are not as useful as it might seem from the perspective of researchers and potential owners. There are also forms of support that are not used by the female owners.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Althayde R., Measuring Enterprise Potential in Young People, "Enterpreneurship Theory and Practice", marzec 2009.
 2. Aronson E., Wilson T., Alert A., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wyd. Naukowe PWN, Poznań 1997.
 3. Bartkiewicz P., Identyfikacja sytuacji gospodarczej Wielkopolski, w: Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, red. M.K. Wyrwicka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 4. Bławat F., Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. SPG, Gdańsk 2004.
 5. Brush C.G., Carter N.M., Gatewood E.J., Green P.G., Hart M.M., Growth-oriented Women Entrepreneurs and Their Businesses: A Global Research Perspective, Edward Elgar Publishing, Massachusetts 2006.
 6. Dominiak P., Sektor MSP we współczesnej gospodarce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 7. Łuczka T., Makro i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 8. Moczydłowska J., Pacewicz I., Przedsiębiorczość, Wyd. FOSzE, Warszawa 2007.
 9. Przybysz J., Zarządzanie kapitałem społecznym przedsiębiorstw. Uwarunkowania i perspektywy konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2013.
 10. Siemieniak P., Postawy studentów wobec przedsiębiorczości, w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Mikrofirma 2010, Zeszyty Naukowe nr 588, Ekonomiczne Problemy Usług nr 51, red. A. Bielawska, T. Łuczka, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
 11. Wasilczuk J., Daszkiewicz N., Polscy właściciele/menedżerowie wobec jednolitego rynku europejskiego, w: Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczy internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech, red. P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2005.
 12. Wasilczuk J., Przedsiębiorczość kobiet, w: Szklany Sufit i ruchome schody - kobiety na rynku pracy, red. M. Gawrycka, J. Wasilczuk, P. Zwiech, Wyd. CeDeWu.pl, Warszawa 2011.
 13. Węcławska D., Zadura-Lichota P., Wpływ edukacji na postawy przedsiębiorcze i przygotowanie młodych Polaków do działalności gospodarczej, w: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, PARP, Warszawa 2010.
 14. Zbierowski P., Węcławska D., Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Bratnicki M., Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor - Polska 2011, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Warszawa 2012.
 15. Zięba K., Płeć właściciela/menedżera jako czynnik kształtujący rozwój małej firmy - aspekty teoretyczne i wyniki badań empirycznych, w: Strategie zarządzania mikro i małymi przedsiębiorstwami. Mikrofirma 2010, Zeszyty Naukowe nr 585, Ekonomiczne Problemy Usług nr 50, red. A. Bielawska. A. Szopa, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu