BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Starnawska Marzena (Politechnika Gdańska), Popowska Magdalena (Politechnika Gdańska)
Title
O mniej lub bardziej słodkim cukrze, czyli kilka uwag o odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych
Few Comments on Social Responsibility of Family Business and Social Enterprises - More or Less Sweet Sugar?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 180-190, bibliogr. 44 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Przedsiębiorstwo rodzinne, Interesariusze, Przedsiębiorstwa społeczne
Corporate Social Responsibility (CSR), Family-owned business, Stakeholders, Social enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule, przyjmując za punkt wyjścia teorię interesariuszy Freemana, autorki podjęły się refleksji na temat specyfiki odpowiedzialności społecznej firm rodzinnych i przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwa społeczne uznawane są powszechnie za ucieleśnienie pełnej, wręcz doskonałej formy odpowiedzialności społecznej. Z kolei przedsiębiorstwa rodzinne charakteryzują się szczególną paletą interesariuszy oraz specyficznymi wartościami. Autorki wskazują na możliwe obszary wyzwań, przed jakimi stoją przedsiębiorstwa z obu grup, a także przywołują wnioski z nielicznych badań, jakie do tej pory zostały przeprowadzone w tym obszarze.(abstrakt oryginalny)

In this paper, taking as a starting point Freeman's stakeholder theory approach, we aim to reflect on the peculiarities of social responsibility among family business and social enterprises. Social enterprises are considered as perfect examples of corporate social responsibility practice. Family business, display particular values and have unique stakeholders. We point to the areas of challenge that both kinds of enterprises cope with, and refer to the scarce research results in this problem.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aronoff C.E., Ward J.L., Family-owned business: A thing of the past or a model for the future, "Family Business Review" 1995, nr 8 (2).
 2. Azmat F., Waddell D., Understanding the dynamism between Corporate Social Responsibility and Social Capital in Family Businesses, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 3. Barney B., Hesterly W.S., Strategic Management and Competitive Advantages, Pearson Prentice Hall 2008.
 4. Berrone P., Cruz C.C., Gómez-Mejía L.R., Socioemotional wealth in family firms: A reviewand agenda for future research, "Family Business Review" 2012, nr 25.
 5. Bowen H., Social responsibilities of the business man, Harper and Brothers, New York 1953.
 6. Brønn P.S., Vidaver-Cohen D., Corporate Motives for Social Initiative: Legitimacy, Sustainability, or the Bottom Line?, "Journal of Business Ethics" 2009, nr 87 (1).
 7. Burkart M., Panunzi F., Shleifer A., Family Firms, "Journal of Finance" 2003, nr 58.
 8. Campopiano G., De Massis A., Chirico F., Firm Philanthropy in Small- and Medium-Sized Family Firms: The Effects of Family Involvement in Ownership and Management, "Family Business Review" 2014, nr 27 (3).
 9. Capron M., Quairel-Lanoizelée F., La responsabilité sociale d'entreprise, Coll. Repère, Éditions la Découverte, Paris 2007.
 10. Carroll A.B., A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance, "The Academy of Management Review" 1979, nr 4 (4).
 11. Cennamo C., Berrone P., Cruz C., Gomez-Mejia L.R., Socioemotional Wealth and Proactive Stakeholder Engagement: Why Family-Controlled Firms Care More About Their Stakeholders, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2012, nr 36 (6).
 12. Chell E., Spence L.J., Perrini F., Harris J.D., Social Entrepreneurship and Business Ethics: Does Social Equal Ethical, "Journal of Business Ethics" 2014, nota edytorska, 20.11.2014.
 13. Chrisman J.J., Chua J.H., Sharma P., Trends and directions in the development of a strategic management theory of the family firm, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2005, nr 29 (5).
 14. Chua J.H, Chrisman J.J.,. Bergiel E.B, An agency theoretic analysis of the professionalized family firm, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2009, nr 33.
 15. Ciepielewska-Kowalik A., Pieliński B., Starnawska M., Szymańska A., Social Enterprise Models in Poland - Concepts and Institutional Context, "ICSEM Working Papers" 2014.
 16. Corbetta G., Salvato C., Self-serving or self-actualizing? Models of man and agency costs in different types of family firms: A commentary on "Comparing the agency costs of family and non-family firms: conceptual issues and exploratory evidence, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2004, nr 28 (4).
 17. Cornelius N., Todres M., Janjuha-Jivraj S., Woods A., Wallace J., Corporate Social Responsibility and the Social Enterprise, "Journal of Business Ethics" 2008, nr 81.
 18. Cruz C., Larazza-Kintana M., Garces-Galdeano L., Berrone P., Are Family Firms Really More Socially Responsible?, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2014, nr 38 (6).
 19. Dees J.G., Elias J., The Challenges of Combining Social and Commercial Enterprise, "Business Ethics Quarterly" 1998, nr 8 (1).
 20. Defourny J., Nyssens M., Social enterprise in Europe: Recent trends and developments, "Social Enterprise Journal" 2008, nr 4 (3).
 21. Delmas M.A., Gergaud O., Sustainable Certification for Future Generations: The Case of Family Business, "Family Business Review" 2014, nr 27 (3).
 22. Deephouse D.L., Jaskiewicz P., Do Family Firms Have Better Reputations Than Non-Family Firms? An Integration of Socioemotional Wealth and Social Identity Theories, "Journal of Management Studies" 2013, nr 50 (3).
 23. Donaldson T., Preston L.E., The Stakeholder Theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, "The Academy of Management Review" 1995, nr 20 (1).
 24. Donaldson L., Davis J.H., Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns, "Australian Journal of Management" 1991, nr 16 (1).
 25. Dyer W.G., Whetten D.A., Family firms and social responsibility: Preliminary evidence from the S&P 500, "Entrepreneurship Theory and Practice" 2006, nr 30 (6).
 26. Foote D., The Question of Ethical Hypocrisy in Human Resource Management in the U.K. and Irish Charity Sectors, "Journal of Business Ethics" 2001, nr 34 (1).
 27. Freeman E., Harrison J.S., Wicks A.C., Parmar B.L., S. De Colle, Stakeholder theory, the state of the art, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 28. Hart S., Beyond Greening: Strategies for a Sustainable World, "Harvard Business Review" 1997, January-February.
 29. Hirigoyen G., Poulain-Rehm T., The Corporate Social Responsibility of Family Businesses: An International Approach, "International Journal of Financial Studies" 2014, nr 2 (3).
 30. Jimenez R.M., Research on women in family firms: Current status and future directions, "Family Business Review" 2009, nr 22 (1).
 31. Johnson H.L., Business in contemporary society: Framework and issues, Belmont, CA Wadsworth 1971.
 32. Kets De Vries M.F.R., The Entrepreneurial Personality: A Person at the Cross Roads, "Journal of Management Studies" 1977, nr 14.
 33. Martinet A.C., Reynaud E., Entreprise durable, finance et stratégie, "Revue Française de Gestion" 2004, septembre-octobre.
 34. Marques P., Presas P., Simon A., The Heterogeneity of Family Firms in CSR Engagement: The Role of Values, "Family Business Review" 2014, nr 27 (3).
 35. Miller D., Le Breton-Miller I., Challenge versus advantage in family business, "Strategic Organization" 2003, nr 1 (1).
 36. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., Towards a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts, "Academy of Management Review" 1997, nr 22 (4).
 37. Pearson A.W.,. Carr J.C, Shaw J.C., Toward a Theory of Familiness: A Social Capital Perspective, "Enterprise Theory Practice" 2008, nr 32.
 38. Popowska M., Starnawska M., Odpowiedzialność społeczna biznesu - polifonia strategii, zaangażowania, doświadczeń oraz miar dużych i małych firm, "Journal of Management and Finance" 2010, nr 10 (1).
 39. Schulze W.S., Lubatkin M.H., Dino R.N., Toward a Theory of Agency and Altruism in Family Firms, "Journal of Business Venturing" 2003, nr 18 (4).
 40. Shrivastava P., Hart S., Creating sustainable corporation, "Business Strategy and the Environment" 1995, nr 4.
 41. Starnawska M., Zachowanie poprzez sieciowanie w przedsiębiorczości społecznej w odpowiedzi na trudne otoczenie instytucjonalne - przypadek 5 spółdzielni socjalnych, "Problemy Zarządzania" 2014, nr 4, t. 2, w druku.
 42. Uhlaner L.M., (Annemieke) van Goor-Balk H.J.M., Masurel E., Family business and corporate social responsibility in a sample of Dutch firms, "Journal of Small Business and Enterprise Development" 2004, nr 11 (2).
 43. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 roku o spółdzielniach socjalnych, DzU, nr 94, poz. 651 z późn. zm.
 44. Young D., The complexity of nonprofit accountability - looking inside as well as outside, "American Review of Public Administration" 2002, nr 32 (3).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu