BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siewiera Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Zarządzanie ryzykiem w projektach inwestycyjnych
Risk Management in Investment Projects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 545-553, rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie projektem, Inwestycje, Analiza ryzyka
Risk, Risk management, Project management, Investment, Risk analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Ryzyko decydująco wpływa na osiągnięcie zakładanej efektywności projektu, a tym samym na rentowność organizacji. Dlatego zarządzanie ryzykiem powinno stać się nieodłącznym elementem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Współczesne zarządzanie projektami wymusza na kadrze kierowniczej przyjęcie również odpowiedniej strategii zarządzania ryzykiem. W celu minimalizacji jego skutków oraz optymalizacji kosztów wsparciem metodycznym mogą być międzynarodowe standardy. Celem artykułu jest prezentacja dostępnych opracowań, metod i technik zarządzania ryzykiem, jak: PMI, FERMA, COSO, PRINCE, ISO 31000, COBIT. (abstrakt oryginalny)

The risk has a decisive impact on achieving the target project efficiency and thereby profitability of the organization. Therefore, risk management should become an integral part of the functioning enterprise. Contemporary project management enforces from managers to adopt the appropriate risk management strategies. In order to minimize its impact and cost optimization, the methodical support can be international standards. The aim of the paper is to present the available studies, methods and techniques of risk management, as: PMI, FERMA, COSO, PRINCE, ISO 31000, COBIT. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. http://ryzykoprojektowe.pl/poznaj-risky-project/ryzyko-w-projekcie-baza-wiedzy-miedzynarodowe-standardy-wzakresie-zarzadzania-ryzykiem (8.04.2015).
 2. Murray A. (2009), Managing Successful Projects with PRINCE2, TSO Norwich.
 3. Pawłowski S. (2014), Practice Guides - nowa porcja praktycznej wiedzy od PMI, w: Strefa PMI, wyd. PMI: ISSN2353-3137.
 4. Project Management Body of Knowledge PMBoK Guide2013 (2013), PMI, USA.
 5. www.4pm.pl/upload/artykuly/InLab.pdf (19.04.2015).
 6. www.best-management-practice.com /gempdf/ using_ prince2_and_msp_together _oct_2010.pdf (2.04.2015).
 7. www.COSO.org (2.03.2015).
 8. www.ferma.eu (18.04.2015).
 9. www.isaca.org/Knowledge-Center/COBIT/Pages/Overview.aspx (20.04.2015).
 10. www.iso.org/iso/home/standards/iso31000.htm (12.04.2015).
 11. www.pmi.org/PMBOK-Guide-and-Standards/pmbok-guide.aspx (18.04.2015).
 12. www.ryzyko.biz/standardy_zarzadzania_ryzykiem.pdf/ Fałek (17.04.2015).
 13. www.scc.ca/en/standardsdb/standards/6777 (20.04.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-47
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu