BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sukiennik Marta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Napieraj Anela (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Ocena ryzyka w procesie produkcyjnym realizowanym w przodku ścianowym kopalń węgla kamiennego
Evaluation of the Risk in Production Process within Hard Coal Longwall Faces
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 575-584, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Proces produkcji, Górnictwo węgla kamiennego
Risk, Risk management, Production process, Hard bituminous coal mining
Note
streszcz., summ..
Abstract
W niniejszym artykule zwrócono uwagę na zarządzanie ryzykiem rozumianym jako proces, przedstawiono proces produkcyjny realizowany w przodku ścianowym w kopalniach węgla kamiennego oraz dokonano identyfikacji rodzajów ryzyka mogących wystąpić w tym procesie. Przeprowadzono analizę tego ryzyka oraz wyznaczono jego poziom z wykorzystaniem metody analizy procesu FMEA. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the risk management as a process and the production process within hard coal longwall faces. The attention was paid to identification of risks that may occur in the process. An analysis of this risk and determined its level of analysis using the method of the FMEA process. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank J. (2001), Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Gebethner & Ska, Warszawa.
 2. Chudek M., Wilczyński S., Żyliński R. (1979), Podstawy górnictwa, Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 3. Franik T. (2009), Monitorowanie podstawowych parametrów procesów produkcyjnych w kopalni węgla kamiennego, w: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, t. 1, red. Ryszard Knosala, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole.
 4. Gabzdyl W. (1988), Geologia węgla, skrypt uczelniany Politechniki Śląskiej, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 5. Gil Z. (2001), Zarządzanie ryzykiem i antyryzykiem w działalności gospodarczej i społecznej, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 6. Hamrol A., Mantura W. (2002), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. http://home.agh.edu.pl/~herezy/Prezentacje/calosc%20Indie.pdf (15.04.2015).
 8. Kaczmarek T. (2001), Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 9. Korzeniowski L. (2002), Firma w warunkach ryzyka gospodarczego, European Association for Security, Kraków.
 10. Krzemień S. (1987), Zagrożenia litosferyczne w ujęciu teorii procesów losowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, "Górnictwo" nr 159, Gliwice.
 11. Magda R., Woźny T., Kowalczyk B., Głodzik S., Gryglik D. (2002), Racjonalizacja modelu i wielkości kopalni węgla kamiennego w warunkach gospodarczych początku XXI wieku, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- -Dydaktyczne AGH, Kraków.
 12. Nahotko S. (2001), Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 13. Napieraj A. (2012), Metoda probabilistycznego modelowania czasu trwania czynności cyklu produkcyjnego realizowanego w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 14. Piechota S. (1996), Podstawy górnictwa kopalin stałych, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 15. Piechota S. (2008), Technika podziemnej eksploatacji złóż i likwidacji kopalń, Uczelnianie Wydawnictwa Naukowo--Dydaktyczne AGH, Kraków.
 16. Poradnik Górnika (1975), t. 2., Wydawnictwo Śląsk, Katowice.
 17. Rumel-Syska Z. (1990), Konflikty organizacyjne. Ujęcie mikrospołeczne, PWN, Warszawa.
 18. Snopkowski R. (2000), Metoda identyfikacji rozkładu prawdopodobieństwa wydobycia uzyskiwanego z przodków ścianowych kopalń węgla kamiennego, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 19. Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń.
 20. Sukiennik M. (2012), Metoda wyznaczania obsady w przodkach ścianowych kopalń węgla kamiennego z uwzględnieniem stochastycznego charakteru procesu produkcyjnego, Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków.
 21. Wagner W., Krzemień S. (1992), Wpływ zakłóceń na przebieg i wielkość wydobycia w wyrobiskach wybierkowych kopalni, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, "Górnictwo" nr 195, Gliwice.
 22. www.kwsa.pl/aktualnosci/galeria_zdjec (15.04.2012).
 23. www.zarz.agh.edu.pl/bsolinsk/FMEA.html (15.04.2015).
 24. Zarządzanie niezawodnością. Przewodnik zastosowań. Analiza ryzyka w systemach technicznych (1999), PN-IEC 60300-3-9:1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-50
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu