BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wicka Aleksandra (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Popyt przedsiębiorstw na ubezpieczenia
Corporate Demand for Insurance Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 607-617, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Ubezpieczenia gospodarcze, Przedsiębiorstwo
Risk, Risk management, Business insurance, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest zbadanie z jakich ubezpieczeń korzystały firmy działające na polskim rynku. Zwrócono uwagę na to, czy wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej zmieniła się liczba wykupywanych polis i ich wartość. Analizie poddano także rodzaje produktów ubezpieczeniowych wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w celu zarządzania ryzykiem im zagrażającym. Zakres czasowy badań obejmuje lata 2004-2013. Dla pełnej realizacji wskazanego celu wykorzystano dane wtórne, krajowe zawarte w raportach Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to examine the use of insurance services by the companies operating on the Polish market. The paper focuses on the problem, whether the number and value of purchased insurance policies has changed as a result of Polish accession to the European Union. The analysis also includes the types of insurance products used by companies to manage their risks. The study covers the period 2004-2013. The analysis was based on information from the reports of the Polish Chamber of Insurance (PIU), the Financial Supervision Commission (FSC) and the Central Statistical Office (GUS). (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013 roku (2013), GUS. Warszawa, s. 22. http://stat.gov.pl/obszary- -tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2013-r-,2,10.html.
  2. Finanse MSP - Raport firmy Qualifakt Badania Rynkowe i Doradztwo. http://qualifact.pl/segmenty/msp_ruu_2012.html.
  3. Gajda D. (2014), Rola ubezpieczeń majątkowych w zarządzaniu ryzykiem małych i średnich przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 804, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 67, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 211-219.
  4. Kaszuba-Perz A., Perz P. (2010), Rola zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie w obliczu wzrostu zewnętrznych czynników ryzyka, "Finanse" vol. 6, nr 2, www.e-finanse.com.
  5. Majewski P. (2014), Zjawisko niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia-aspekty statystyczne i ekonomiczne, w: System prawny ubezpieczeń obowiązkowych-przesłanki i kierunki reform, red. E. Kowalewski, W.W. Mogilski, Toruń, s. 331-351.
  6. Mogilski W.W. (2014), Ubezpieczenia obowiązkowe i inne formy przymusu ubezpieczenia w ustawodawstwie polskim, w: Stan prawny ubezpieczeń obowiązkowych w Polsce, red. E. Kowalewski, www.piu.org.pl/public/upload/ ibrowser/analizy%20i%20raporty/PIU_UMK_ubezpieczenia%20obowiazkowe_raport.pdf, s. 77-84.
  7. Polski rynek ubezpieczeniowy 2004-2008 (2009), Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  8. Wicka A. (2010), Rodzaje ubezpieczeń wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w Polsce, w: Dopady a dosledky financnej krizy na sektor poistovnictva, Bratysława (publikacja elektroniczna).
  9. Wicka A. (2012), Ubezpieczenia finansowe i ich wykorzystanie w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 51, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 147-167.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-53
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu