BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sankowska Anna (Politechnika Warszawska)
Title
Empiryczna weryfikacja teorii uzależnienia zasobowego w kontekście usieciowienia rady dyrektorów (interlocking directorates)
An Empirical Test of the Resources Dependence Theory in Regard to Interlocking Directorates
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.1, s. 661-673, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy, wycena przedsiębiorstw, inwestycje
Keyword
Rada nadzorcza, Sieci przedsiębiorstw, Analiza sieciowa
Supervisory board, Enterprise networks, Network analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem pracy jest weryfikacja empiryczna teorii uzależnienia zasobowego na polskim rynku kapitałowym poprzez analizę połączeń rady dyrektorów. Metodologia badania - W pracy wykorzystano analizę sieci społecznych oraz analizy statystyczne. Wynik -Teoria uzależnienia zasobowego została potwierdzona tylko częściowo wskazując na jej ograniczenia związane z pominięciem między innymi analizy korzyści i kosztów połączeń rad. Oryginalność/wartość - Jest to pierwsza praca, która podejmuje ww. zagadnienia na polskim rynku kapitałowym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is to test empirically the resources dependence theory on the Polish capital market through the analysis of interlocking directorates of publicly listed companies. Design/Methodology/approach - The social network analysis and statistical analysis were applied. Results - The resources dependence theory was only partially supported pointing out its constraints related to the omission of the costs and benefits analysis of interlocking directorates. Originality/value - This is a first attempt to analyze the aforementioned issues on the Polish capital market. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Allen M.P. (1974), The Structure of Interorganizational Elite Cooptation: Interlocking Corporate Directorates, "American Sociological Review" vol. 39, s. 393-406.
 2. Blomqvist K., Kyläheiko K., Virolainen V.-M. (2002), Filling a Gap in Traditional Transaction Cost Economics: Towards Transaction Benefits-Based Analysis, "International Journal of Production Economics" vol. 79, s. 1-14.
 3. Bouwman C.H.S. (2011), Corporate Governance Propagation through Overlapping Directors, "Review of Financial Studies" vol. 24, s. 2358-2394.
 4. Boyd B. (1990), Corporate Linkages and Organizational Environment: A Test of the Resource Dependence Model, "Strategic Management Journal" vol. 11, s. 419-430.
 5. Chin-Huat O., Wan D., Kee-Sing O. (2003), An Exploratory Study on Interlocking Directorates in Listed Firms in Singapore, "Corporate Governance: An International Review" vol. 11, s. 322-334.
 6. Cyram (2014. NetMiner 4.2.1. Seoul: Cyram Inc.).
 7. Dooley P.C. (1969), The Interlocking Directorate, "American Economic Review" vol. 59, s. 314-323.
 8. Ferrero-Ferrero, I., Fernández-Izquierdo M.A., Muñoz-Torres M.J. (2012), The Impact of the Board of Directors Characteristics on Corporate Performance and Risk-Taking Before and During the Global Financial Crisis, "Review of Managerial Science" vol. 6, s. 207-226.
 9. Lis K., Sterniczuk H. (2005), Nadzór korporacyjny, Oficyna ekonomiczna, Kraków.
 10. Loderer C., Peyer U. (2002), Board Overlap, Seat Accumulation and Share Pices, "European Financial Management" vol. 8, s. 165-192.
 11. Mizruchi M.S. (1994), Social Network Analysis: Recent Achievements and Current Controversies, "Acta Sociologica" vol. 37, s. 329-343.
 12. Mizruchi M.S. (1996), What Do Interlocks Do? An Analysis, Critique, and Assessment of Research on Interlocking Directorates, "Annual Review of Sociology" vol. 22, s. 271-298.
 13. Payne G.T., Benson G.S., Finegold D.L. (2009), Corporate Board Attributes, Team Effectiveness and Financial Performance, "Journal of Management Studies" vol. 46, s. 704-731.
 14. Pearce II J.A., Zahra S.A. (1992), Board Composition Form Strategic Contingency Perspective, "Journal of Management Studies" vol. 29, s. 411-438.
 15. Pennings J.M. (1980), Interlocking Directorates, Jossey-Bass Limited, San Francisco.
 16. Pfeffer J. (1972), Size and Composition of Corporate Boards of Directors: The Organization and its Environment, "Administrative Science Quarterly" vol. 17, s. 218-228.
 17. Pfeffer J. (1973), Size, Composition, and Function of Hospital Boards of Directors: A Study of Organization- Environment Linkage, "Administrative Science Quarterly" vol. 18, s. 349-364.
 18. Pfeffer J., Salancik G. (2003/1978), The External Control of Organizations: A Resources Dependence Perspective, Standford University Press, Standford.
 19. Phan P.H., Lee S.H., Lau S.C. (2003), The Performance Impact Of Interlocking Directorates: The Case Of Singapore, "Journal of Managerial Issues" vol. 15, s. 338-352.
 20. Schoorman F.D., Bazerman M.H., Atkin R.S. (1981), Interlocking Directorates: A Strategy for Reducing Environmental Uncertainty, "Academy of Management Review" vol. 6, s. 243-251.
 21. Shropshire C. (2010), The Role of the Interlocking Director and Board Receptivity in the Diffusion of Practices, "Academy of Management Review" vol. 35, s. 246-264.
 22. Yang Y., Cai N. (2011), Interlocking Directorates and Firm's Diversification Strategy: Perspective of Strategy Learning, w: Innovative Computing and Information, red. M. Dali, Springer-Verlag, Berlin, s. 87-94.
 23. Zahra S.A., Pearce II J.A. (1989), Boards of Directors and Corporate Financial Performance: A Review and Integrative Model, "Journal of Management" vol. 15, s. 291-334.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/1-58
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu