BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żołądkiewicz Agnieszka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich
Entrepreneurship in Rural Areas
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 233-242, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Keyword
Przedsiębiorczość, Rolnictwo, Obszary wiejskie
Entrepreneurship, Agriculture, Rural areas
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na obszarach wiejskich pomimo trudnych warunków rozwija się przedsiębiorczość rolnicza, jak również pozarolnicza. Wyznacznikiem przedsiębiorczości danych terenów może być liczba osób opuszczających tereny wiejskie oraz liczba osób bezrobotnych. Celem artykułu jest przedstawienie form przedsiębiorczości oraz ich poziom na terenach wiejskich.(abstrakt oryginalny)

In rural areas, despite the difficult conditions, develops agricultural entrepreneurship, as well as non-agricultural. Determinant of entrepreneurship may be the number of people leaving the rural areas and the number of unemployed. This article presents the types of entrepreneurship and their level in rural areas.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bucka M., Małe i średnie przedsiębiorstwa jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2014, nr 2 (32).
 2. Fedyszak-Radziejowska B., Społeczność lokalna a rozwój przedsiębiorczości, w: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich wschodniego i zachodniego pogranicza, red. M. Kłodziński, A. Rosner, Warszawa 2000.
 3. Majkut R., Przedsiębiorczość w świetle uwarunkowań interdyscyplinarnych, CeDeWu, Warszawa 2014.
 4. Polska wieś 2014 Raport o stanie wsi, red. I. Nurzyńska, W. Poczta, SCHOLAR, Warszawa 2014.
 5. Przedsiębiorczość i zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. J. Targulski, Difin, Warszawa 2014.
 6. Rocznik Demograficzny 2011, GUS, Warszawa 2011.
 7. Rocznik Demograficzny 2012, GUS, Warszawa 2012.
 8. Rocznik Demograficzny 2013, GUS, Warszawa 2013.
 9. Rocznik Demograficzny 2014, GUS, Warszawa 2014.
 10. Sikorska-Wolak I., Krzyżanowska K., Przedsiębiorczość w ujęciu teoretycznym i w praktyce, w: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich Stan i perspektywy rozwoju, red. K. Krzyżanowska, Wyd. SGGW, Warszawa 2010.
 11. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - stan na dzień 30.11.2013, http://www.arimr. gov.pl/fileadmin/pliki/wdrazane_programy_sprawozdania/Tworzenie_/22122014_Twor zenie_7-13.pdf (02.01.2015).
 12. Żmijewska K., Perspektywy rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa małopolskiego, w: Aktualne problemy funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw, red. M. Kowalik, A. Sierpińska-Sawicz, VIZJA, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu