BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciach Katarzyna (Uniwersytet Łódzki), Dębski Jarosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Użyteczność informacji finansowych - wybrane aspekty
Utility Financial Information - Selected Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 31-39, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Informacja, Informacja ekonomiczna
Information, Economic information
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dobie globalizacji podmioty bazują na informacji, która stanowi szczególny zasób. Informacja, która spełnia określone wymogi jakościowe, może służyć do podejmowania decyzji ekonomicznych. Autorzy rozważając użyteczność informacji, rozpatrują ją w kontekście prawnym oraz technicznym, a prezentując wyniki badań empirycznych wskazują różne podejścia do użyteczności prezentowane przez niektóre polskie spółki giełdowe. (abstrakt autora)

In the era of globalization, the parties are based on the information, which is a particular resource. Information that meets certain quality requirements can be used for making economic decisions. Authors considering the usefulness of the information, process it in the context of the legal and technical, and presenting the results of empirical studies suggest different approaches to usability presented by some Polish listed companies. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jędrzejas B. (2008), Projekt integracji przepływu danych pomiędzy finansowymi, operacyjnymi i strategicznymi obszarami controlingu, [w:] W. Caputa (red), Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji, CeDeWu, Warszawa.
  2. Lisiecka-Zając B. (1994), Ogólna charakterystyka ustawy o rachunkowości, Rachunkowość, Zeszyt Specjalny.
  3. Olender-Skorek M., Wydro K. (2007), Wartość informacji, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne", nr 1-2.
  4. Roberts C., Weetman P., Gordon P. (1997), International Financial Accounting and Multinational Enterprises, Wiley, New York 1997, za: E. Śnieżek (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych: krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  5. Rokicka-Broniatowska (2004), Wstęp do informatyki gospodarczej, SGH, Warszawa.
  6. Shapiro C., Varian H.R. (2007), Potęga informacji: Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Helion, Gliwice.
  7. Stefanowicz B. (2004), Informacja, SGH, Warszawa.
  8. Śnieżek E. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych: krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu