BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiecień Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Zarządzanie płynnością jako sposób na poprawę efektywności w zarządzaniu finansami
Liquidity Management as a Way to Improve the Efficiency in Financial Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 39-46, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Zarządzanie finansami, Zarządzanie płynnością finansową, Cash pooling
Financial management, Liquidity management, Cash pooling
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na efektywność zarządzania płynnością poprzez efektywne inwestowanie nadwyżek finansowych. W artykule zaprezentowano także strategię cash poolingu jako przykład nowoczesnego zarządzania finansami, pozwalającego na utrzymanie płynności i podnoszącego efektywność grup kapitałowych. Metodologia badania - Artykuł powstał w oparciu o analizę literatury oraz publikacji z internetowych stron specjalistycznych. Wynik - Efektem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na ważną kwestię efektywnego zarządzania płynnością, czyli odejście od zachowawczego trzymania bezpiecznej nadwyżki finansowej na rzecz efektywnego inwestowania nadwyżek w krótkim i dłuższym horyzoncie czasowym. Oryginalność/wartość - Podjęty temat nie ma charakteru nowości. Starano się jednak zwrócić uwagę na kwestie, które w tak popularnym temacie, jak płynność bywają pomijane. Często bowiem omawiana jest płynność, rzadziej jednak zarządzanie nią w kontekście efektywności. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this paper is to draw attention to the effectiveness of liquidity management through effective investment of financial surpluses. The article also presents the strategy of cash pooling, as an example of a modern financial management, allowing you to maintain liquidity and raising the efficiency of capital groups. Design/methodology/approach - This article is based on an analysis of the literature and the publication of specialist websites. Findings - The result of this study is to draw attention to the important issue of effective liquidity management, which is a departure from the safe keeping of conservative financial surplus, for the efficient investment of surplus in the short and long term Originality/value - Taken on is not a novelty. Efforts were made to draw attention to issues that in such a popular topic as liquidity tend to be overlooked. It is often discussed is the liquidity, but rarely in the context of its management efficiency. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cicirko T. (2010), Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, SGH, Warszawa.
 2. http://direct.money.pl/poradnik_finansowy/co-to-jest-lokata-overnight,poradnik-finansowy,haslo,360.html.
 3. Krajewski M. (2013), Problemy wyboru efektywnych decyzji w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 766.
 4. Kusak A., Kowalczyk J. (2006), Płynność finansowa: analiza i sterowanie, C.H. Beck, Warszawa.
 5. Lipka-Bebeniec A. (a), Jak efektywnie zarządzać finansami firmy, http://manager.nf.pl/jak-efektywnie-zarzadzac--finansami-firmy,,45403,1.
 6. Lipka-Bebeniec A. (b), Pułapka okresowej nadpłynności, http://manager.nf.pl/pulapka-okresowej-nadplynnosci, 48562,7.
 7. Lokata strukturyzowana - definicja i analiza opłacalności, www.najlepszelokaty.pl/lokata-strukturyzowana.
 8. Pękul K. (2014), Spór co do skutków cash poolingu, http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/790870,spor-co-do-skutkow-cash-poolingu.html.
 9. Sierpińska M., Jachna T. (2011), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Sierpińska M., Wędzki D. (2008), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Trusiński J. (2010), Cash Pool - efektywne zarządzanie finansami, www.bankier.pl/wiadomosc/Cash-Pool-efektywne-zarzadzanie-finansami-2109746.html.
 12. Wędzki D. (2003), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Wojciechowska U. (2001), Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji gospodarki, SGH, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu