BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czaplewski Roman (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Liberalizacja polskiego rynku usług pocztowych - zastosowane rozwiązanie i jego następstwa
Polish Postal Market Liberalization - Applied Solutions and Consequences
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 41-50, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Rynek, Poczta
Market, State post
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polska zliberalizowała swój rynek pocztowy w 2013 r. Miało to zapewnić Poczcie Polskiej jak najwięcej czasu na przygotowanie się do działania w warunkach konkurencji. W rzeczywistości spowolniło to restrukturyzowanie Poczty Polskiej. Obecnie dostosowywanie Poczty Polskiej do warunków konkurencji jest trudne, bo odbywa się przy spadku popytu na tradycyjne przesyłki listowe. (abstrakt autora)

Poland liberalized its postal market in 2013. It should ensure the Polish Post as much time to prepare for functioning in a competitive environment. In fact, it slowed down the restructuring of the Polish Post. Currently, adapting the Polish Post to competitive conditions is difficult because it is done during a decline in demand for traditional letter services. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Accenture (2010), Is diversification the answer to mail woes? The experience of international posts, Final Report, February, http://about.usps.com/future-postal-service/accenture-presentation.pdf
  2. Die Zukunft ist gelb, Österreichische Post AG. Geschäftsbericht 2008.
  3. "Dziennik Gazeta Prawna" 2.05.2014.
  4. "Dziennik Gazeta Prawna" 4.08.2014.
  5. Europäische Kommission (1992), Grünbuch über die Entwicklung des Binnen-marktes für Postdienste, KOM(91)476, 11.06.1992, Brüssel.
  6. Frerich J., Mueller G. (2006), Europäische Verkehrspolitik. R. Oldenbourg Verlag, München, Wien.
  7. Forba Forschungsbericht (2014), Die Liberalisierung der europäischen Postmärkte und die Folgen für Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, 20 März.
  8. IPC Global Postal Industry Report 2009.
  9. Poczta Polska. Prezentowane za: "Dziennik Gazeta Prawna" 15.10.2013.
  10. The Postal Service Role in the digital age. Part 2: Expanding the postal platform, USPS OIG, Arlington 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu