BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiesław Dobrowolski (Politechnika Wrocławska), Anna Dobrowolska (Politechnika Wrocławska)
Title
Zapewnienie jakości procesów usługowych wspomaganych informatycznie
Quality Assurance of IT-Supported Service Processes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 51-59, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Zarządzanie jakością, Usługi, Informatyka
Quality management, Services, Information science
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zdefiniowano proces usługowy wspomagany informatycznie oraz określono cechy jakości tego rodzaju procesu usługowego. Zaprezentowano model czynników kształtujących jakość usługi wspomaganej informatycznie. Opisano podstawowe problemy zapewnienia jakości procesów usługowych wspomaganych informatycznie, szczególnie w zakresie procesów usługowych realizowanych z wykorzystaniem wirtualizacji i przetwarzania chmurowego. (abstrakt autora)

The paper discusses the quality dimensions of IT-supported service business processes. A model of the factors that influence the quality of such processes was presented along with the fundamental problems of quality assurance which are specific to the service processes with the information technology applied, particularly the virtualization and cloud computing solutions. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Edvardsson B. (2005), Service quality: beyond cognitive assessment, "Managing Service Quality", Vol. 15, No. 2.
 2. Edvardsson B., Gustafsson A., Roos I. (2005), Service portraits in service research - a critical review, "International Journal of Service Industry Management", Vol. 16, No. 1.
 3. Fitzsimmons J.A., Fitzsimmons M.J. (2008), Service Management. Operations, Strategy, Information Technology, McGraw-Hill, New York.
 4. Grönroos Ch. (2001), Service Management and Marketing: A customer Relation-ship Management Approach, Wiley, New York.
 5. McCarthy J. (2012), Down for the count: 9 high-profile cloud outages, CRN Cloud News, Oct.
 6. Mendyk-Krajewska T., Mazur Z., Mazur H. (2014), Konkurencyjność rozwiązań wirtualnych infrastruktury informatycznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 809, Ekonomiczne Problemy Usług nr 113, Szczecin.
 7. Pearce M., Zeadally S., Hunt R. (2013), Virtualization: Issues, security threats, and solutions, "ACM Computing Surveys (CSUR)", v. 45 n. 2, February.
 8. PN-EN ISO 9000:2006, System zarządzania jakością - Podstawy i terminologia, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2006.
 9. Rivard S., Lapointe L. (2012), Information technology implementers responses to user resistance: nature and effects, "MIS Quarterly", 36(3), 2012.
 10. Shing-Han Li, David C. Yen, Chung-Chiang Hu, Wen-Hui Lu, Yung-Chen Chiu (2012), Identifying critical factors for corporate implementing virtualization technology, "Computers in Human Behavior", Vol. 28, Issue 6.
 11. Sun Y., Fang Y., Lim K., Straub D. (2013), User Satisfaction with Information Technology Service Delivery: A Social Capital Perspective, "Information Systems Research", Vol. 23, Issue 4, 2013.
 12. Wai L.S.M.D.L., Seebaluck A.K., Teeroovengadum V. (2011), Impact of informa-tion technology on quality management dimensions and its implications, "Euro-pean Business Review", 23 (6).
 13. Zissis D., Lekkas D. (2012), Addressing cloud computing security issues, "Future Generation Computer Systems", Volume 28, Issue 3, March 2012.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu