BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziembek Damian (Politechnika Częstochowska)
Title
Analiza SWOT działalności organizacji wirtualnej
Strategic Analysis of Business Activity in the Form of Virtual Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 83-91, tab., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Analiza SWOT, Przedsiębiorstwo wirtualne
SWOT analysis, Virtual enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Organizacja wirtualna stanowi tymczasową formę współpracy rozproszonych podmiotów, powołaną do osiągnięcia wspólnego celu. W artykule dokonano strategicznej analizy działalności organizacji wirtualnej, głównie przy zastosowaniu analizy SWOT. Na kanwie różnych ujęć w literaturze przedstawiono autorską propozycję analizy SWOT dla hipotetycznej organizacji wirtualnej.(abstrakt autora)

Virtual organizations make the form of cooperation of territorially dispersed subjects, evoked for the achievement of common goal. In the article the strategic analysis of virtual organization was presented. In the paper strategic analysis of virtual organization's business activity mainly with the application of SWOT analysis was performed. On the background of different literature expressions was presented author's proposal of SWOT analysis for hypothetical virtual organization. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Xu W., Wei Y., Fan Y. (2002), Virtual enterprise and its intelligence management, "Computer & Industrial Engineering", 42.
  2. Najda-Janoszka M. (2010), Organizacja wirtualna, Teoria i praktyka, Difin.
  3. Sankowska A. (2009), Organizacja wirtualna, Wydawnictwo AIP, Warszawa.
  4. Gierszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  5. Hirsch M., Wirtualna organizacja marzenie czy rzeczywistość, ComputerWorld
  6. Uzdowski S. (2006), Organizacja wirtualna jako model biznesowy przedsiębiorstw przyszłości, Studia i Prace Kolegium Zarządzania, nr 75, SGH, Warszawa.
  7. Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2007), Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu