BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gębarowski Marcin (Politechnika Rzeszowska)
Title
Znaczenie targów w procesie przekazywania informacji - kontekst ery informacyjnej
The Significance of Trade Fairs in The Process of Sharing Information - the Context of Information Age
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 93-102, tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Targi, Informacja
Fair, Information
Note
streszcz., summ.
Abstract
Od dziesięcioleci targi są traktowane jako wielofunkcyjne wydarzenia, pozwalające na realizację zróżnicowanych celów przez wystawców. W dobie społeczeństwa informacyjnego zyskują jednak na znaczeniu nowoczesne, alternatywne wobec targów formy komunikacji - w tym przede wszystkim Internet. W tym kontekście warto zastanowić się, jaki jest obecny wizerunek targów w wymiarze dzielenia się informacją. W związku z tym celem artykułu jest eksploracja postrzegania funkcji informacyjnej współczesnych targów. Aby tego dokonać, przeanalizowano literaturę przedmiotu oraz zrealizowano badanie wśród wystawców.(abstrakt autora)

For many decades, trade fairs have been perceived as multifunctional events enabling exhibitors to accomplish diversified goals. In the age of information society, however, up-to-date and alternative to trade fairs forms of communication - including mainly the Internet, are becoming more and more significant. In that context, it is worth pondering what is the present image of trade fairs in terms of sharing information. Therefore, the aim of the article is to determine the contemporary perception of the information function of trade fairs. To attain that goal, literature on the subject has been analysed and research among exhibitors has been conducted. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bettis-Outland H., Cromartie J.S., Johnston W.J., Borders A.L. (2010), The return on trade show information (RTSI): a conceptual analysis, "Journal of Business & Industrial Marketing" 25(4), s. 268-271.
 2. Bettis-Outland H., Johnston W.J., Wilson, R.D. (2012), Using trade show informa-tion to enhance company success: an empirical investigation, "Journal of Business & Industrial Marketing" 27(5), s. 384-391.
 3. Gębarowski M., Wiażewicz J. (2014), Contemporary Trade Shows as a Place of Knowledge Sharing about Tourism Products, [w:] Human Capital without Borders: Knowledge and Learning for Quality of Life, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning International Conference, 25-27 June, Portoroż, Slovenia, s. 335-344.
 4. Gębarowski M. (2010), Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Regan Press, Gdańsk.
 5. Kałduński M. (2002), Targi i wystawy międzynarodowe. Studium prawne poprzedzone wstępem historycznym, Top Kurier, Toruń.
 6. Kirchgeorg M. (2005), Characteristics and forms of trade shows, [w:] M. Kirchgeorg, W.M. Dornscheidt, W. Giese, N. Stoeck (red.), Trade Show Management, Gabler, Wiesbaden.
 7. Kirchgeorg M., Jung K., Klante O. (2010), The future of trade shows: insights from a scenario analysis, "Journal of Business & Industrial Marketing", 25/4, s. 301-312.
 8. Maltz E., Kohli A.K.(1996), Market Intelligence Dissemination Across Functional Boundaries, "Journal of Marketing Research", 33(1), s. 47-61.
 9. Paap J. (2007), Competitive Technical Intelligence at Trade Shows and Professional Meetings, [w:] J. Calof, B. Hohhof (red.), Conference and Trade Show Intelligence, Competitive Intelligence Foundation, Alexandria.
 10. Pine B.J., Gilmore J.H. (1998), Welcome to the Experience Economy, "Harvard Business Review", 4(76), s. 97-105.
 11. Servaes J., Carpentier N. (2006), Steps to Achieve a Sustainable Information Society, [w:] J. Servaes, N. Carpentier (red.), Towards a Sustainable Information Society, Intellect, Bristol.
 12. Soete L. (1997), Building the European Information Society for us all. Final policy report of the high-level expert group, European Commission, Luxembourg.
 13. Søilen K.S. (2013), Exhibit Marketing and Trade Show Intelligence. Successful Boothmanship and Booth Design, Springer, Heidelberg.
 14. Szymański G. (2013), Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 15. Webster F. (2002), Theories of the Information Society, Routledge, London.
 16. Wojciechowski H.(1986), Targi i wystawy gospodarcze, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu