BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gogolewski Marcin (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Title
Rozproszone znaczniki czasu
Distributed Timestamps
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 103-110, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Czas w ekonomii
Time and economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Potrzeba wiarygodnego ustalenia czasu niektórych zdarzeń nie jest nowa, jednak do niedawna była ograniczona do stosunkowo niewielu zastosowań. Wraz ze wzrostem ilości danych przechowywanych wyłącznie w postaci cyfrowej pojawiła się konieczność łatwego sprawdzania ich wiarygodności. W artykule wskazano na kierunki możliwego rozwoju i przeanalizowano bezpieczeństwo rozwiązań rozproszonych, oferujących większą skalowalność i mogących zapewnić wyższy poziom anonimowości.(abstrakt autora)

The need for a reliable determination of the time of certain events is not new, but until recently has been limited to relatively few applications. With increasing amount of data stored only in digital form, it become necessary to easily check their credibility. In this article we would like to point out the direction of possible developments and present a distributed security solutions, offering greater scalability and able to provide anonymity. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dingledine R., Syverson N., Mathewson P. (2004), Tor: The Second-Generation Onion Router, Proc. 13th USENIX Security Symposium.
  2. DzU 2014, poz. 164 - Prawo o notariacie, tekst jednolity.
  3. Gogolewski M., Kutyłowski M., Łuczak T. (2004), Distributed Time-Stamping with Boomerang Onions, WartaCrypt 04, Tatra Mountains Mathematical Publications 33, s. 31-40.
  4. Gogolewski M., Kutyłowski M., Łuczak T. (2004), Mobile Mixing, ICISC 04, Lecture Notes in Computer Science 3506.
  5. Gogolewski M., Ren M. (2014), Bezpieczeństwo wyborów elektronicznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 808, Ekonomiczne Problemy Usług nr 112, s. 311-320.
  6. Specyfikacja BitCoin - https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu