BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gregor Bogdan (Uniwersytet Łódzki), Kłosińska Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zastosowanie koncepcji real-time marketingu w komunikacji z klientem
Using Real-Time Marketing Concept in Communication With Client
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 111-122, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Marketing internetowy, Komunikowanie, Internet
e-marketing, Communication, Internet
Note
streszcz., summ.
Abstract
Komunikacja to jeden z najbardziej naturalnych procesów społecznych. Duża część procesu komunikacji w XXI wieku przebiega w Internecie, a coraz to nowsze narzędzia internetowe wymuszają wprowadzenie zmian w komunikacji zarówno między użytkownikami indywidualnymi, jak i w kierunku B2C. Komunikację w Internecie możemy obecnie uzupełnić o wykorzystanie tzw. real-time marketingu (RTM), czyli marketingu w czasie rzeczywistym, który przybliża firmy do tradycyjnej, synchronicznej komunikacji. Artykuł koncentruje się na wyjaśnieniu istoty RTM, wskazaniu korzyści z zastosowania tej koncepcji w praktyce oraz zawiera przykłady implementacji RTM w Polsce i na świecie. (abstrakt autora)

Communication is one of the most natural processes that accompanies us every day and is constantly evolving. At present, the changes that occur in this process are associated with technological development. A large part of the communication process in the XXI century is happening in the Internet, and the newer Internet tools necessitate a change in communication both between individual users as well as in the B2C communication. Internet communications can now be complemented by the use of so-called real-time marketing which brings the company closer to traditional synchronous communication. Article focuses on explaining the essence of RTM, indicating the benefits from the use of this concept in practice and gives examples of implementation of the RTM in Poland and abroad. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aouil B.(2008), Komunikowanie się w Internecie - narzędzia, specyfika i właściwości, [w:] M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, Toruń.
  2. Gawroński S. (2008), Wirtualna komunikacja - realne efekty. Nowe trendy w komunikacji marketingowej, [w:] M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, Toruń.
  3. Dobek-Ostrowska B. (2002), Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Warszawa.
  4. Pacut M., Śliwińska K. (2011), Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
  5. Piotrowski M. (2008), Sieć 2.0 i Kultura 2.0 - specyfika nowego podejścia do komunikacji w Internecie, w: M. Wawrzak-Chodaczek (red.), Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
  6. Scott D.M. (2012), Marketing i PR w czasie rzeczywistym, Wyd. Wolters Kluwer Business, Warszawa.
  7. Wiktor J.W. (2013), Komunikacja marketingowa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu