BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winnicka-Popczyk Alicja (Uniwersytet Łódzki)
Title
Innowacyjność polskich przedsiębiorstw rodzinnych w świetle dotychczasowych badań oraz wybranych studiów przypadku
The Innovativeness of Polish Family Businesses - the Review of the Existing Research and Selected Case Studies Analysis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 116, s. 342-350, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Mikrofirma 2015
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Innowacyjność przedsiębiorstw
Family-owned business, Enterprise innovation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Część teoretyczna artykułu obejmuje przegląd ważniejszych badań przeprowadzonych w naszym kraju w celu opisania i zdiagnozowania zjawiska innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych. Część empiryczną opracowania stanowi natomiast analiza dokonana przez autorkę w dwóch innowacyjnych firmach rodzinnych z terenu Łodzi: Piekarstwo-Cukiernictwo "Jaś i Małgosia" oraz PHARMENA SA, z zamiarem przełamania wciąż jeszcze panującego w Polsce stereotypu o zachowawczym, mało postępowym, zacofanym wręcz charakterze działalności tych podmiotów w porównaniu z ich nierodzinnymi odpowiednikami.(abstrakt oryginalny)

In the theoretical part the paper highlights the most important research carried out in our country, in order to describe and diagnose the innovative processes in small and mediumsized family businesses. In turn, the empirical part consists in the author's analysis of the two innovative family businesses located in Lodz: The Baker and Confectioner's Trade "Jaś i Małgosia" and PHARMENA S.A. The purpose of the work is to criticize the stereotype still remaining in Poland on opportunistic, traditional, risk-averse behaviours of family firms in comparison with their non-family counterparts.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aronoff C.E., Ward J.L., Set policies to solve future problems, "Nations Business" 1994, nr 82(7), w: Raport analizy danych zastanych, na potrzeby projektu badawczego "Badanie firm rodzinnych", Warszawa 2009.
  2. Baczko T., Chaberski A., Innowacyjność firm rodzinnych, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, www.pte.pl/ kongres/referaty/ Baczko%20Tadeusz,%20 Chaberski%20 Artur/Chaberski %20 Artur %20%20 INNOWACYJNO %C5% 9A%C 4%8 6%20 FIRM%20RODZINNYCH.pdf (31.12.2014).
  3. Colli A., Family business historical and comparative perspectives, Economics History Society, Cambridge University Press 2002, w: Raport analizy danych zastanych, na potrzeby projektu badawczego "Badanie firm rodzinnych", Warszawa 2009.
  4. Czy innowacyjność to przyszłość polskich firm rodzinnych?, Instytut Biznesu Rodzinnego, relacja z konferencji naukowej SGH "Innowcyjność przedsiębiorstw rodzinnych", Katowice 27.09.2014, www.ibrpolska.pl (30.12.2014).
  5. Litz R., Your old men shall dream dreams, your young men will see visions, Canadian Council for Small Business & Entrepreneurship, 17th Annual Conference, Ottawa, Ontario 2000, w: Raport analizy danych zastanych, na potrzeby projektu badawczego "Badanie firm rodzinnych", Warszawa 2009.
  6. Pawlak E., Innowacje jako źródło konkurencyjności nowoczesnego przedsiębiorstwa, Economicus, Szczecin 2009.
  7. Popczyk W., Przedsiębiorstwa rodzinne w otoczeniu globalnym. Analiza porównawcza ekspansji międzynarodowej firm rodzinnych i nierodzinnych z rynku NewConnect, WUŁ, Łódź 2013.
  8. Romanowska M., Procesy innowacyjne w biznesie rodzinnym na wybranym przykładzie, Łódź 2014 (materiał niepublikowany).
  9. Oficjalna strona internetowa NewConnect, www.newconnect.pl.
  10. Wywiad z właścicielem przedsiębiorstwa Piekarstwo-Cukiernictwo "Jaś i Małgosia".
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu