BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frąś Józef (Politechnika Poznańska), Romanow Paweł (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu), Koliński Adam (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Title
Zintegrowane systemy zarządzania w logistyce
Integrated Management Systems in Logistics
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 167-178, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Logistyka, Integracja systemów, Systemy zarządzania
Logistics, Systems integration, Management system
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Artykuł prezentuje koncepcje i możliwości implementacji zintegrowanych systemów zarządzania w sektorze logistycznym w aspekcie doskonalenia jakości usług. Metodologia badania - niniejsza publikacja została opracowana w oparciu o analizę literatury przedmiotu i norm międzynarodowych ISO. Wynik - W wyniku przeprowadzonych rozważań określono model integracji systemów zarządzania, który zaimplementowany w obszary logistyki podnosi sprawność łańcucha dostaw w przedsiębiorstwie. Oryginalność/wartość - Oryginalne podejście do identyfikacji i koncepcji integracji systemów zarządzania w sektorze logistycznym. (abstrakt oryginalny)

Purpose - article presents the concepts and possibilities of implementation of integrated management systems in the logistics sector in terms of improving the supply chain. Research methodology - This publication has been prepared by an analysis of the literature and the international standards ISO. Result - On the basis of the research model of management systems integration have been developed. Model - implemented in the area of logistics - will increase the efficiency of the supply chain in the enterprise. Originality/value - An original approach to the process for identifying and developing the concept of integration of management systems in the logistics sector. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A. (2006), Podstawy zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 29.
  2. Frąś J. (2004), Anwendung von Managementsystemen in Dienstleistungsunternehmen, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu w Rostoku, Rostok, s. 37.
  3. Frąś J. (2013), Kompleksowe zarządzanie jakością w logistyce, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Ekspolatacji - Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, Radom, s. 139.
  4. Hamrol A. (2007), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 206.
  5. Maleszka A., Łagowski E. (2009), Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Logistyki, 2009, s. 31.
  6. Mühe T. (1979), Leitfaden Integrierte Managementsysteme, Fachverlag Moderne Wirtschaft, Wiesbaden, s. 78, 81.
  7. Pfeufer H.J., Schreiber F., Rau W. (2001), Das integrierte Managementsystem für Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit, Umweltschutz. Carl Hanser Verlag, München-Wien, s. 122.
  8. Sokołowicz W., Srzednicki A. (2006), System zarządzania jakością oraz inne systemy oparte na normach, Wydawnictwo C-H-BECK, Warszawa, s. 7.
  9. Znormalizowane systemy zarządzania (2010), red. J. Łańcucki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 210.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu