BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Patena Wiktor (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Title
Efektywność operacyjna przedsiębiorstw prywatyzowanych w Polsce w latach 2008-2011
Post-Privatization Corporate Performance in Poland in 2008-2011
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 201-217, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Efektywność przedsiębiorstwa, Prywatyzacja, Analiza finansowa
Enterprise effectiveness, Privatisation, Financial analysis
Note
streszcz., summ..
Abstract
W pracy dokonano porównania efektywności operacyjnej 59 przedsiębiorstw sprywatyzowanych w Polsce w okresie 2008-2011. Dane do testów pochodzą z okresu 3 lat przed prywatyzacją i 3 lat po prywatyzacji. Analiza dotyczy tej samej grupy przedsiębiorstw. W badaniach weryfikowano 8 hipotez w 5 obszarach: rentowność, produktywność zatrudnienie, inwestycje kapitałowe, stopa reinwestycji, poziom zadłużenia. Wyniki nie są jednoznaczne: 4 hipotezy zostały zweryfikowane pozytywnie, ale pozostałe 4 negatywnie. Należy jednak podkreślić, że testowane hipotezy i otrzymane wyniki tworzą spójną narrację na temat prywatyzacji w Polsce. Rentowności badanych przedsiębiorstw, mierzone w okresie 3 lat przed prywatyzacją i 3 lat po prywatyzacji, nie zmieniły się istotnie. Natomiast zauważalne są działania nowych właścicieli polegające na stopniowej redukcji kosztów. Działania te rozpoczęły się od redukcji zatrudnieni a - istotniewzrosły wskaźniki SaPa i APa. Zarządy powstrzymują procesy dezinwestycyjne - istotnie rośnie wskaźnikFAS. Przedsiębiorstwa zwiększyły także istotnie stopy reinwestycji - w 74% spółek rośnie wskaźnik PB. Inwestycje odbywają się dzięki rosnącemu finansowaniu zewnętrznemu - zmienia się struktura kapitałowa spółek, rosną średnie stopy zadłużenia. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to compare the pre- and post-privatization performance of 61 privatized Polish firms. This is measured via 8 ratios in 5 areas: profitability, operating performance, CAPEX investments, reinvestment, leverage. The analyses show that, contrary to the hypothesis, privatized firms do not exhibit any improvement in the performance changes relative to the period before privatizati on. However,other ratios are significantly improved: operating efficiency is higher (measured as revenues versus payroll), companies start investing into CAPEX, plow-back ration is improved and capital structure is changed. This shows that privatization may work, although the financial crisis that started in 2008 did not help the companies increase profitability yet. A study over a longer period after privatization is needed in order to reveal fully results of privatization. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antczak M. (2007), Kondycja finansowa przedsiębiorstw sektora publicznego w Polsce z perspektywy całej gospodarki i badań empirycznych, w: Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w Polsce (1999-2005), red. E. Balcerowicz, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 2. Aussenegg W., Jelic R., Briston R. (2003), The Choice of Privatization Method and the Financial Performance of Newly Privatized Companies in Transition Economies, "Journal of Business Finance and Accounting" vol. 30, no. 7 & 8, s. 905-940.
 3. Błaszczyk B. (2007), Sektor publiczny w Polsce i na świecie a polityka prywatyzacji, w: Przedsiębiorstwa sektora prywatnego i publicznego w Polsce (1999-2005), red. E. Balcerowicz, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 4. Błaszczyk B., Kozarzewski P. (2007), Zmiany w polskich przedsiębiorstwach. Własność, restrukturyzacja, efektywność (Report no. 70), Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 5. Boubakri N., Cosset J.C. (1998), The Financial and Operating Performance of Newly Privatized Firms; Evidence from Developing Countries, "Journal of Finance" vol. 53, no. 3, s. 1081-1110.
 6. Brigham E.F., Gapensky L.C., Ehrhardt M.C. (2000), Financial Management, The Dryden Press.
 7. Castro J., Uhlenbruck K. (1997), Characteristics of Privatization: Evidence from Developed, Less Developed, and Former Communist Countries, "Journal of International Business Studies" vol. 28, s. 123-143.
 8. D'Souza J., Megginson W.L. (1999), Financial and Operating Performance of Privatized Firms During the 1090s, "Journal of Finance" vol. 54, s. 1397-1424.
 9. Huang Z., Wang K. (2010), Ultimate Privatization and Change in Firm Performance: Evidence from China, "China Economic Review" vol. 22, s. 121-132.
 10. Kozarzewski P., Bałtowski M. (2014), Zmiana własnościowa polskiej gospodarki 1989-2013, PWE, Warszawa.
 11. Mainoma M., Tanko M. (2005), Sources of Performance Improvement for Privatized Firms in Nigeria, www.ssrn.com/id951393 (19.05.2014).
 12. Mathur I., Banchuenvijit W. (2007), Post-Privatization Organization Ownership Structure and Performance: The Effects of Privatization on the Performance of Newly Privatized Firms in Emerging Markets, "Emerging Markets Review" vol. 8, s. 134-146.
 13. Megginson W.L., Netter J.M. (2001), From State to Market: A Survey of Empirical Studies on Privatization, "Journal of Economic Literature" vol. 39, s. 321-389.
 14. Megginson W.L., Nash R., Randenborgh M. (1992), Efficiency Gains from Privatization: An International Empirical Analysis, Terry College of Business, University of Georgia.
 15. Omran M. (2004), The Performance of State-Owned Enterprises and Newly Privatized Firms: Does Privatization Really Matter?, "World Development" vol. 32, no. 6, s. 1019-1041.
 16. Patena W. (2014), Analysis of the Privatization Process in Poland in the Years 2008-2011 - Outcomes and Prospects, "eFinanse" vol. 10 (2), s. 57-70.
 17. Plan prywatyzacji na lata 2008-2011 (2009), http://prywatyzacja.msp.gov.pl/pr/plan-prywatyzacji/plan-prywatyzacji-na-l-1/4047 (15.07.2014).
 18. Plan prywatyzacji na lata 2011-2013 (2012), http://prywatyzacja.msp.gov.pl/pr/plan-prywatyzacji/planprywatyzacji-na-l/20796,Plan-prywatyzacji-na-lata-2012-2013.html (15.07.2014).
 19. Salejko-Szyszczak I. (2012), Ewolucja barier prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 246, s. 413-422.
 20. Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa (2012), Ministerstwo Skarbu Państwa, Warszawa.
 21. Tatahi M., Heshmati A. (2009), The Financial and Operating Performance of Privatized Firms in Sweden, IZA Discussion Paper, no. 3953, www.ssrn.com (9.07.2014).
 22. Torero M. (2002), Peruvian Privatization: Impacts on Firm Performance, www.ssrn.com (17.05.2014).
 23. Truong D.L., Lanjouw G., Lensink R. (2006), The Impact of Privatization on Firm Performance in a Transition Economy - The Case of Vietnam, "Economics of Transition" vol. 14, no 2, s. 349-389.
 24. Vo T.Q., Swierczek F.W., Nguyen D.K. (2013), Corporate Performance of Privatized Firms in Vietnam, "The Journal of Applied Business Research" vol. 29, no. 5, s. 1437-1450.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu