BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piasecki Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Kształtowanie wyników finansowych a wielkość zaciąganego kapitału obcego spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Relationship Between Earnings Management and an Increase of Amount of Debt in Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 219-228, tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Wynik finansowy, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie, Spółki giełdowe
Financial performance, Foreign capital in enterprises, Stock market companies
Note
streszcz., summ..
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
Celem artykułu było zbadanie, czy istnieje zależność pomiędzy kształtowaniem wyników finansowych a wielkością zaciąganego kapitału obcego przez spółki notowane na GPW w Warszawie. Badaniu poddano dwie grupy spółek posiadających ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego i nieograniczonych finansowo. W badaniu została przeprowadzona analiza regresji panelowej, obejmująca 197 spółek notowanych na GPW w Warszawie z uwzględnieniem danych finansowych z lat 2007-2013. Otrzymane wyniki wskazują na istnienie zależności pomiędzy kształtowaniem wyników finansowych a wielkością zaciąganego kapitału obcego, zarówno w spółkach posiadających ograniczony dostęp do finansowania oraz mających dostęp do finansowania zewnętrznego w latach 2007-2013. (abstrakt oryginalny)

The article investigates whether there is a relationship between earnings management and an increase of amount of debt in companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Two groups of companies have been compared: financially constrained and financially unconstrained. Panel regression was conducted including 197 companies in 2007-2013. The results indicate that it is a link between earnings management and the increase of amount of debt in financially constrained and financially unconstrained companies. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biddle G., Hilary G., Verdi R.S. (2009), How does financial reporting quality relate to investment efficiency?, "Journal of Accounting and Economics" vol. 48, nr 2, s. 112-131.
 2. Callao S., Jarne J.I., Wróblewski D. (2014), Debates and studies on earnings management: a geographical perspective, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" vol. 75, nr 131, s. 145-160.
 3. Dechow P.M., Hutton A.P., Kim J.H., Sloan R.G. (2012), Detecting earnings management: A new approach, "Journal of Accounting Research" vol. 50, nr 2, s. 275-334.
 4. Dechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P. (1995), Detecting earnings management, "The Accounting Review" vol. 70, nr 2, s. 193-225.
 5. Dechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P. (1996), Causes and consequences of earnings manipulation: an analysis of firm subject to enforcement action by the SEC, "Contemporary Accounting Research" vol. 12, nr 1, s. 1-36.
 6. DeFond M.L., Jiambalvo J. (1994), Debt covenant violation and manipulation of accruals, "Journal of Accounting and Economics" vol. 17, s. 145-176.
 7. Handlock C., Pierce J. (2010), New evidence on measuring financial constraints: Moving beyond the KZ Index, "Review of Financial Studies" vol. 23, nr 5, s. 1909-1940.
 8. Healy P.M., Wahlen J.M. (1999), A review of the earnings management literature and its implication for standard setting, "Accounting Horizons" vol. 13, nr 4, s. 365-383.
 9. Linck J.S., Netter J., Shu T. (2013), Can managers use discretionary accruals to ease financial constraints? Evidence from Discretionary Accruals Prior to Investment, "The Accounting Review" vol. 88, nr 6, s. 2117-2143.
 10. McNichols M., Stubben S. (2008), Does earnings management affect firms investment decisions?, "The Accounting Review" vol. 83, nr 6, s. 1571-1603.
 11. Subramanyam K.R. (1996), The pricing of discretionary accruals, "Journal of Accounting and Economics" vol. 22, s. 249-281.
 12. Wójtowicz P. (2010), Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu