BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hołodnik-Janczura Grażyna (Politechnika Wrocławska)
Title
Iteracyjny model jakości produktu w podejściu Agile
Iterative Product Quality Model in Agile
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 123-132, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Jakość, Testowanie hipotez
Quality, Hypothesis testing
Note
streszcz., summ.
Abstract
W wyniku zmian zachodzących w zarządzaniu projektami informatycznymi, skupionych pod nazwą podejścia Agile, zaproponowano koncepcję definiowania iteracyjnego modelu jakości produktu. Analizując przebieg etapów testowania, sformułowano model przebiegu dwuetapowego TDD, włączającego testowanie akceptacyjne na początek cyklu wytwarzania. Zauważono przy tym możliwość połączenia głosu klienta/użytkownika ze stroną dewelopera, za pomocą zaproponowanego modelu jakości. Na przykładzie wybranych historyjek użytkownika pokazano sposób definiowania tego modelu.(abstrakt autora)

As a result of changes in the IT project management, focused in Agile methods, is a concept of iterative approach to define the product quality model. The elaborated model of the two-phase test driven development, by analyzing the process stages of testing is presented. There was noted, the ability to combine the voice of the client/user to the developer, using proposed iterative quality model. Also is described the way of definition elaborated model for selected user stories.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beck K. (2014), TDD. Sztuka tworzenia dobrego kodu, Helion, Gliwice.
 2. Boehm B. (1981), Software Engineering Economics, Prentice-Hall.
 3. Bentley C. (2003), PRINCE2. Practical Handbook, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 4. Cohn M. (2010), Succeeding with Agile. Software Development Using Scrum, Addison-Wesley, Michigan.
 5. ISO/IEC TR 9126-2:2003.
 6. ISO/IEC CD 25022.3(E) 2014.
 7. Poppendieck M., Poppendieck T. (2007), Implementing Lean Software Develop-ment. Addison-Wesley.
 8. Sommerville I. (1995), Software Engineering, Addison-Wesley, USA.
 9. http://agilemanifesto.org (2014).
 10. http://www.seguetech.com/blog/2013/03/25/characteristics-good-agile-acceptance-criteria/ (2013).
 11. http://boostagile.com/user-stories-part-2-acceptance-criteria/ (2012).
 12. http://www.mountaingoatsoftware.com (2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu