BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwińska-Knop Krystyna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Logistyczna obsługa klienta jako determinanta zakupów w handlu elektronicznym
Logistics of Customer Service as the Condition of Acceptance For E-Commerce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 133-142, rys., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Biznes elektroniczny
e-business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Dynamiczny rozwój handlu elektronicznego wyrażający się ekspansją nowych podmiotów oraz coraz większą akceptacją zakupów przez Internet sprawia, że musi on sprostać wyzwaniom wynikającym z uwarunkowań współczesnego rynku. Nie wystarczą już tradycyjne instrumenty marketingowe, takie jak cena, asortyment produktów czy promocja. Badania wskazują, że coraz większe znaczenie zyskuje logistyczna obsługa klienta związana z realizacją dostaw produktów. W opracowaniu wskazano na jej rolę w procesie zakupowym w handlu elektronicznym. Zdefiniowano profil e-klienta, a następnie na bazie badań empirycznych zarówno własnych, jak i innych autorów zaprezentowano postawy klientów odnoszące się do ich oczekiwań odnośnie zakupów on-line. (abstrakt autora)

Dynamic development of e-commerce, which can be observed based on the expansion of new entrants and growing acceptance of internet purchases is confronted with modern market conditions. Traditional marketing instrument, such as price, product offerings or promotion do not suffice. Research points out to the increasing role of logistics in customer service - how the goods actually get delivered to the customer. The article emphasises the role of logistics in the internet sales process. E-client has been defined, based on empirical studies as well as studies of other authors. Based on the above, clients attitudes and expectations towards online shopping have been presented. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bardi E.J., Coyle J.J., Langley C.J. Jr., (1996), The Management of Business Logistics, West Publishing Company, St. Paul.
 2. Bednarowska Z., Jędruszek B. (2013), PMR: Prawie 70% młodych ludzi robi zakupy w sieci, http://www.research-pmr.com.
 3. Blaik P., Matwiejczuk R. (2008), Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Uniwer-sytet Opolski, Opole.
 4. Pourbaix P. de (2013), Internet jako kanał dystrybucji, HW nr 3.
 5. http://mensis.pl/aktualności/eurostat-prawie-60-proc-europejskicj-internautow-kupuje-online/ [dostęp 27.11.2013].
 6. Iwińska-Knop K., Zając D. (2014), Logistyka jako determinanta tworzenia wartości dla klienta w handlu elektronicznym, "Marketing i Rynek" nr 8.
 7. Kawa A. (2015), Logistyka e-handlu w Polsce, http://media poczta-polska [dostęp 5.01.2015].
 8. Kempny D. (2001), Logistyczna obsługa klienta, PWE, Warszawa.
 9. Kozielski R. (2013), Klient 3.0 czy marketing 3.0, HW nr 3.
 10. www.akcjonariatobywatelski.pl [dostęp 3.01.2015].
 11. www.ecommercepolska.pl [dostęp 30.12.2014].
 12. www.gemius.pl [dostęp 5.01.2015].
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu