BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kasiewicz Stanisław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Ryzyko regulacyjne w koncepcji Responsive Regulation
Risk Regulation in the Conception Responsive Regulation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 385-394, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Ryzyko regulacyjne, Polityka regulacyjna, Ekonomia behawioralna, Prawodawstwo
Regulatory risk, Regulatory policy, Behavioral economics, Legislation
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem referatu jest przeprowadzenie oceny roli ryzyka regulacyjnego w koncepcji responsive regulation. Zastosowaną metodą badania jest analiza najważniejszych publikacji J. Braithwaite'a, J. Blacka i R. Baldwina. Wykazano, że dominuje fragmentaryczne podejście do ryzyka regulacyjnego, przywiązuje się dużą wagę do budowania relacji między regulatorem a podmiotami regulowanymi, preferuje się jakościowy pomiar ryzyka. Behawioralne cechy omawianej koncepcji, a zwłaszcza model piramidy wdrożenia regulacji, może być przydatny w doskonaleniu krajowych procesów legislacyjnych. (abstrakt oryginalny)

This paper is dedicated to assessing the role of regulatory risk presented by Responsive Regulation concept. The author analyzes the most important publications in this field (J. Braithwaite, J. Black, R. Baldwin). The main result of this review underlines the domination of fragmented approach to the regulatory risk and it emphasizes the necessity to build the relationships between the regulators and the regulated entities. The preferred attitude should be focused on the qualitative risk measurement. Behavioral characteristics of this concept may be useful in improving national legislative processes. Particularly the pyramid model of regulatory implementation could be appropriate for this purpose (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Ayres I., Braithwaite J. (1992), Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate, Oxford University Press.
  2. Baldwin R., Black J. (2007), Really Responsive Regulation, "Law Society Economic", Working Papers no. 15.
  3. Braithwaite J. (2011), The Essence of Responsive Regulation, "UBC Law Review" vol. 44, no. 3.
  4. Braithwite J., Williams R. (2001), Meta Risk Management and Tax System Integrity, Australian National University, Working Paper no. 23.
  5. Grabosky P. (1995), Using Non-Governmental Resources to Foster Regulatory Compliance, "Governance - An International Journal of Policy and Administration" vol. 8, no. 4.
  6. Weers K. de (2011), Towards a European Regulatory Toolkit On the Enforcement of Union Law by National Regulatory Authorities, University Utrecht.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu