BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Bogusław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Współcześni menedżerowie i przedsiębiorstwa - zarys problematyki
Today's Managers and Professionals - an Outline of the Issues
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 143-153, bibliogr. 23 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Nowa gospodarka
New economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Opracowanie obejmuje następujące sfery: zagadnień nowej gospodarki, współczesnych menedżerów oraz nowej filozofii zarządzania. Ważne jest nowe podejście do roli oraz zadań, które stoją przed menedżerami we współczesnej gospodarce. Współczesne wyzwania dla zarządzania przejawiają się w: -wyzwaniach dla przedsiębiorstw wynikających ze współczesnej tzw. nowej gospodarki, - wyzwaniach dla menedżerów w zakresie oczekiwanej od nich jakości pracy, wyników (efektów pracy) i sposobów, w jaki je uzyskują, -zarysie problematyki zmian w systemie kształcenia menedżerów. (abstrakt autora)

The study covers the following topics sphere, new economy, today's managers and a new management philosophy. It is important that a new approach to the role and tasks facing managers in the modern economy. Contemporary challenges for managing manifest themselves in: -Challenges for businesses resulting from the so-called modern new economy; -Challenges for managers in terms of their expected quality of work, performance (your work), and the ways in which they receive; -Outline the issues of changes in the education system managers. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M. (1998), Transformacja przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 2. Brown S., Duguid P. (2000), Wykrywanie i wykorzystanie wiedzy w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie na Świecie", nr 8, s. 19-22.
 3. Chan Kim W., Mauborgne R. (2005), Strategia błękitnego oceanu, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 4. Gładys-Jaskóbik J. (2008), Menedżerowie czy protomenedżerowie?, "Master of Business Administration", nr 5, s. 37-40.
 5. Handy Ch. (2008), Wiek przezwyciężonego rozumu, Business Press, Warszawa.
 6. Handy Ch. (2006), Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 7. Kreuter A., Wagner M. (2003), Czynniki sprzyjające innowacyjności, "Zarządzanie na Świecie", nr 12, s. 28.
 8. Kuc B.R. (2004), Od zarządzania do przywództwa, Wydawnictwo Menedżerskie PTM, Warszawa, s. 325.
 9. Menedżerowie koncernów międzynarodowych o czynnikach sukcesu (2000), "Zarządzanie na Świecie", nr 3, s. 46.
 10. Na czym polega tzw. Nowa Gospodarka (2000), "Zarządzanie na Świecie", nr 10, s. 22.
 11. Nizard G. (2008), Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, PWN, Warszawa.
 12. O co chodzi w tzw. zarządzaniu wiedzą? (2010), "Zarządzanie na Świecie", nr 12, s. 33-36.
 13. Penc J. (2003), Etyka i odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa, "Społeczeństwo", nr 1, s. 65-81.
 14. Pietrasiński Z. (2006), Przedsiębiorczość a mądrość, w: S. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, t. 3, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 15. Rich S. (2006), Tworzenie i wykorzystanie wiedzy w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie na Świecie", nr 12, s. 32-35.
 16. Robbins S.P., DeCenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 17. Roos J. (1997), Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, "Zarządzanie na Świecie", nr 5, s. 41-44.
 18. Senge P.M. (1998), Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 19. Simon W. (2000), Spontaniczny porządek zamiast sztywnej hierarchii, "Zarządzanie na Świecie", nr 1, s. 38-39.
 20. Stein S. (2000), Czym wyróżniają się najlepsze firmy świata, "Zarządzanie na Świecie", nr 11, s. 13-16.
 21. Suter A. (2006), Określenie i wykorzystanie kluczowych zdolności, "Zarządzanie na Świecie", nr 1, s. 34.
 22. Uzdrowiciele przedsiębiorstw (1996), "Zarządzanie na Świecie", nr 2, s. 7-11.
 23. Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu