BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szyszko Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Tura Karolina (Politechnika Gdańska)
Title
Nauczanie polityki pieniężnej na studiach wyższych - przykłady rozwiązań
Teaching Monetary Policy in Higher Education - Examples
Source
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2015, vol. 3, nr 5, s. 82-103, rys., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Studium przypadku, Polityka pieniężna
Higher education, Case study, Monetary policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym ze sposobów efektywnego nauczania polityki pieniężnej na studiach wyższych jest wykorzystanie studium przypadku. W artykule zaproponowano kilka przykładowych, możliwych do realizacji na ćwiczeniach, zadań opartych na tej metodzie. Te ćwiczenia nastawione są na pracę zespołową. Uczą samodzielnego wyciągania wniosków oraz obrazują związki przyczynowo-skutkowe niezbędne do pełnego zrozumienia materiału. Dodatkowo nabyte przez uczniów umiejętności stanowią przyczynek do lepszego zrozumienia źródeł i dokumentów o podłożu analitycznym (w szerokim rozumieniu: dokumentów zawierających analizy modelowane, ale również dane, schematy, wykresy, komentarze) na dalszym etapie nauki oraz szybszego rozwoju kompetencji zawodowych.(abstrakt oryginalny)

The case study approach is one of the teaching methods which can be used to obtain the desired learning outcomes in a monetary policy course. This paper presents some examples of activities which can be used during university classes, and these tasks are intended to be done in groups. They develop the students' ability, draw their own conclusions, as well as help them to fully understand the issues of monetary policy by illustrating the cause and effect relationships in the economy. In addition, the skills acquired by the students while solving problems may contribute to a better understanding of any formal analytical documents (model-based analysis, comments, and various data presentations) at a later stage of learning, as well as a better development of their professional competences.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brent, R., Felder, R., 2003, Learning by Doing, Chem. Engr. Education, 37(4), s. 282-283.
 2. Brent, R., Felder, R., 2009, Active Learning: an Introduction, ASQ Higher Education Brief, 2(4), August, Bullard.
 3. Bullard, L., Felder, R., 2007, A Student-Centered Approach to Teaching Material and Energy Balances. Part 2. Course Delivery and Assessment, Chem. Engr. Education, 41(3).
 4. Fizek, S., Gry na poważnie, czyli na czym polega "serious gaming", http://technopolis.polityka.pl/2010/gry-na-powaznie-czyli-na-czym- polega-serious-gaming.
 5. http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/economia/html/index.en.html.
 6. Okoń, W., 1992, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa.
 7. Okoń, W., 2003, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 8. Prince, M., 2004, Does Active learning Work? A Review of the Research, Journal of Engineering Education.
 9. Sajduk, B., Nowoczesna dydaktyka akademicka. Kto kogo uczy?, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, http://www.academia.edu/10439031/Nowoczesna_dydaktyka_akademicka._Kto_Kogo_uczy_-_http_dydaktyka-akademicka.pl_1.
 10. Skudiene, V., 2012, Case Method Education, w: Ammerman, P., Gaweł, A., Pietrzykowski, M., Rauktienė, R., Williamson, T. (eds.), The Case Study Method in Business Education, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 11. Svensson, L.E.O., 1996, Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets, Institute for International Economic Studies, Stockholm University; CEPR and NBER.
 12. Szczepaniak, J. Wróblewska, I., 2012, Problem-Based Learning - Pragniemy być lepsi, Forum Akademickie, nr 7-8.
 13. Tkaczyk, P., 2012, Grywalizacja, Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach marketingowych, Helion, Warszawa.
 14. www.nbp.pl.
Cited by
Show
ISSN
2300-5254
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu