BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Wioletta (Uniwersytet Łódzki)
Title
Marketing doświadczeń a budowanie interakcji konsumenta w środowisku wirtualnym
Marketing experience and building customer interaction in the virtual environment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 163-171, bibliogr. 11 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Konsument, Marketing doświadczeń, Rzeczywistość wirtualna
Consumer, Experience marketing, Virtual reality
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest pokazanie wpływu marketingu doświadczeń na kształtowanie interakcji konsumenta w środowisku internetowym. W artykule zwrócono szczególną uwagę na bodźce wywołujące interakcje oraz elementy (narzędzia) budujące obszar interakcji za pośrednictwem różnych nośników doznań (tj. strona WWW, portale społecznościowe, media społecznościowe itp.) oraz opisano działania wybranych firm w obrębie marketingu doświadczeń. (abstrakt autora)

This article shows the impact of marketing experience in the development of consumer interaction in the online environment. Attention is paid to stimuli interactions and elements (tools) that build interaction through different media experience (ie. Web page, portals, social media, etc.). The article also presents company examples that use marketing experience in the virtual environment. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Boguszewicz-Kreft M. (2013), Marketing doświadczeń. Jak poruszyć zmysły, zaangażować emocje, zdobyć lojalność klientów?, CeDeWu, Warszawa.
 2. Dziewanowska K., Kacprzak A. (2013), Marketing doświadczeń, PWN, Warszawa.
 3. Grzegorczyk W., Sibińska A., Krawiec W. (2009), Funkcjonalność stron internetowych banków a zachowania nabywców na rynku usług bankowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Marketing doświadczeń, Raport 2013, Mergeto.pl.
 5. Palmer A. (2010), Customer experience management: a critical review of an emerging idea, "Journal of Services Marketing", Vol. 24, Iss. 3.
 6. Pine B.J., Gilmore J.H. (1998), Welcome to the Experience Economy, "Harvard Business Review", No 4.
 7. Posmyk A. (2014), Marketing doświadczeń - 7 rzeczy, które koniecznie musisz wiedzieć, http://info.mergeto.pl/2014/01/marketing-doswiadczen-rzeczy-ktore-powinienes-wiedziec/ [dostęp 29.01.2014].
 8. Schmitt B.H. (1999), Experiential Marketing, "Journal of Marketing Manage-ment", No. 15.
 9. Shaw C. (2005), Revolutionize Your Customer Experience, Palgrave Macmillan, New York.
 10. Skowronek I. (2012), Marketing doświadczeń. Od doświadczeń klientów do wizerunku firmy, Poltext, Warszawa.
 11. Wen H.J., Chen H.G., Hwang H.G. (2001), E-commerce Web Site Design: Strate-gies and Models, Information and Models, "Information Management & Compu-ter Security", 9/1.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu