BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kubiak Krzysztof (Politechnika Poznańska), Skawińska Aleksandra (CITY NAV Sp. z o.o.)
Title
Przedsiębiorstwa high-tech w kreowaniu nowych rozwiązań aplikacji mobilnych
High-Tech Enterprises in Creating New Solutions for Mobile Application
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2015, nr 117, s. 185-192, rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Wirtualizacja gospodarki - spojrzenie interdyscyplinarne
Keyword
Aplikacje internetowe, Technologie mobilne
Internet application, Mobile technologies
Note
streszcz., summ.
Abstract
We współczesnych czasach umiejętność kreowania nowych rozwiązań staje się kluczową determinantą powodzenia gospodarczego. Szczególną rolę w tym procesie odgrywa przemysł wysokich technologii, zwany również high-tech. W artykule podjęto próbę analizy przypadku aplikacji mobilnej, której właścicielem jest firma należąca do sektora wysokich technologii - sektora ICT. Aplikacja o nazwie Jakdojade.pl to wyszukiwarka połączeń komunikacji miejskiej ułatwiająca podróżowanie po mieście. (abstrakt autora)

Nowadays, the ability to create new solutions is a key determinant of economic success. A special role in this process is played by the high-tech industry. This article attempts to analyze the case of a mobile application, which is owned by a company from the high-tech sector - ICT sector. Application called "Jakdojade.pl" is a search engine for public transport connections, which facilitates traveling around the city. (author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badzińska E. (2012), Kierunki rozwoju komunikacji i dyfuzja wiedzy w społeczeństwie informacyjnym, [w:] J. Buko (red.), Gospodarka elektroniczna. Wyzwania rozwojowe, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 702, Ekonomiczne Problemy Usług nr 87, Szczecin.
 2. Badzińska E., Kubiak K. (2013), Wirtualne narzędzia tworzenia i dyfuzji wiedzy, [w:] J. Buko (red.), Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, t. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, Ekonomiczne Problemy Usług nr 104, Szczecin.
 3. Czaplewski M. (2007), E-biznes jako kierunek doskonalenia usług ubezpieczeń gospodarczych, PTE OW w Szczecinie, Szczecin.
 4. Drab-Kurowska A. (2013), The role of social media in economy, [w:] Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 763, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, Szczecin.
 5. Jaszkiewicz A. (2012), Perspektywy rozwoju urządzeń mobilnych opartych na wykorzystaniu GPS, [w:] M. Goliński, M. Szafrański (red.), Zintegrowany system wspomagania dostępu do informacji w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem GPS i GIS, wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 6. Jemielniak D. (2008), Praca oparta na wiedzy. Praca w przedsiębiorstwach wiedzy na przykładzie organizacji high-tech, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 7. Kubiak K. (2011), Transfer wiedzy w koncernach high-tech, [w:] M.K. Wyrwicka (red.), Sieci gospodarcze Wielkopolski - scenariusze transformacji wiedzy wspierające innowacyjną gospodarkę, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 8. Łysik Ł., Kutera R. (2013), Technologie mobilne jako determinanta rozwoju innowacyjnego społeczeństwa informacyjnego, [w:] Europejska przestrzeń komunikacji elektronicznej, t. 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 762, Ekonomiczne Problemy Usług nr 104, Szczecin.
 9. Pawełoszek-Korek I. (2008), Systemy rozszerzonej rzeczywistości w pracy mobilnej, [w:] L. Kiełtyka (red.), Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, Difin, Warszawa.
 10. Raport Aplikacje mobilne, Wydawnictwo inteaktywne.com.
 11. Nauka i Technika, GUS 2007.
 12. www.2014.generationmobile.pl/raport.
 13. www.city-nav.com.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu