BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisek Sławomir (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Wielkość a wartość przedsiębiorstwa - studium na podstawie raportów wybranych spółek
Quantity and Value of the Enterprise, Study Based on the Reports Selected Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 469-475, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Wielkość przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Enterprise size, Enterprise value, Creating company's value
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cel - Celem pracy jest skonstruowanie syntetycznej miary wielkości przedsiębiorstwa, uwzględniającej zarówno czynniki determinujące jego wielkość, jak i wartość. Metodologia badania - Analiza metod oceny wielkości przedsiębiorstwa w literaturze i aktach prawnych. Analiza proponowanych metod wyceny wartości przedsiębiorstwa. Konstrukcja miernika syntetycznego z wykorzystaniem zmiennych unormowanych. Weryfikacja na podstawie wybranych spółek. Wynik - Skonstruowanie wskaźnika wielkości przedsiębiorstwa i pozytywna weryfikacja na podstawie danych empirycznych. Oryginalność/wartość - Kompleksowe podejście do problemu oceny wielkości przedsiębiorstwa, uwzględniające wszystkie determinanty wielkości, a także zawierające elementy kreowanej wartości przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Construction synthetic measure of the quantity of the enterprise, which should include all factors. Design/methodology/approach - Analyze of the economical literature, construction synthetic measure, using statistical methods, and comparison with empirical data. Findings - Synthetic measure of the quantity of enterprise, what is good and useful ratio in analyse quantity of enterprise. . Originality/value - Comprehensive approach to the matter quantity of the enterprise, considering all factors, and the value of the enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  2. Jaki A. (2013), Pomiar i ocena efektywności kreowania wartości w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, "Rynki finansowe, Ubezpieczenia" nr 59, s. 133-142.
  3. Kukuła K. (2000), Metoda Unitaryzacji Zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. Paździor A. (2013), Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych, Difin, Warszawa.
  5. Sudoł S. (1999), Przedsiębiorstwo, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora", Toruń.
  6. www.lista500.polityka.pl/rankings/show (29.01.2015).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu