BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rzempała Artur (Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA, Akademia Morska), Rzempała Joanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Strategia utrzymania technicznego jako element budowania wartości Grupy Azoty SA
The Strategy of Maintenance as Part of Value Creation on the Example of the Companies of the Group Azoty "Police" SA
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 477-482, rys.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Majątek przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Grupa kapitałowa, Przedsiębiorstwo wielozakładowe
Business assets, Enterprise value, Capital group, Multiplant enterprises
Note
streszcz., summ..
Company
Grupa Azoty SA, Zakłady Chemiczne Police SA
,
Abstract
W artykule przedstawione zostały działania realizowane w Grupie Azoty SA związane ze strategią utrzymania technicznego, będącą elementem strategii operacyjnej. Do kluczowych elementów strategii należy przyjęta do realizacji misja i wizja, a także podstawowe cele, w tym w szczególności poprawa dostępności technicznej poszczególnych maszyn i urządzeń produkcyjnych przyczyniająca się do budowania wartości Grupy Azoty SA. (abstrakt oryginalny)

The article presents the concept of strategy of maintenance as element of the strategy of capital groups. Technical maintenance strategy is part of the operational strategy of Grupa Azoty SA. Key elements of the strategy is the mission and vision, and basic goals, in particular to improve the availability of technical equipment and production facilities contributing to the development of the Group Azoty SA. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu