BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuryłek Zbigniew (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Alternatywne finansowanie fuzji i przejęć
Alternative Financing of Mergers and Acquistions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 73, s. 537-546, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Ryzyko, zarządzanie, wartość
Keyword
Fuzje i przejęcia, Wykup lewarowy, Źródła finansowania, Finansowanie mezzanine
Mergers and acquisitions, Leveraged buy-out (LBO), Source of financing, Mezzanine finance
Note
streszcz., summ..
Abstract
Przedsiębiorstwa dążą do uzyskania dominującej pozycji na rynku poprzez rozwój i rozszerzenie aktualnej skali działania czy też jej dywersyfikację. Jednym ze sposobów dokonania takiej zmiany w firmie może być przeprowadzenie transakcji fuzji i przejęć. W tym celu szczególnie ważne jest finansowanie takich transakcji, dlatego wykorzystanie mezzanine, stanowiącego połączenie kapitału własnego i długu, wydaje się być właściwe. Celem artykułu jest wskazanie istoty fuzji i przejęć, a zwłaszcza ukazanie specyfiki i struktury finansowania w formie mezzanine. (abstrakt oryginalny)

Business scale development and sales diversification are main companies ideas to increase their market position. One of the most important transaction to reach higher level of development or leadership on the market is to make mergers and acquisitions (M&A).. What matters most is to find appropriate financing which could be well used in transaction. Mezzanine is a connection between equity and debt and could be available and proper to M&A. The main aim of article is to show essence of M&A transactions and especially focus on specificity and structure of mezzanine financing. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Danbolt J., Maciver G. (2012), Cross-border versus Domestic Acquisitions and the Impact on Shareholder Wealth, "Journal of Business Finance & Accounting" vol. 39, issue 7&8.
  2. Koller T., Goedhart M., Wessels D. (2005), Measuring and Managing the Value of Companies, John Wiley & Sons.
  3. Krishnamurti C., Vishwanath S.R. (2008), Mergers, Acquisitions and Corporate Restructuring, Business Books from SAGE, London.
  4. Marks K.H., Robbins L.E., Fernandez G., Fukhouser J.P., Williams D.L. (2009), The handbook of financial growth. Strategies, Capital Structure, and M&A Transactions, Second Edition, Wiley.
  5. Pasiouras F., Tanna S., Gaganis Ch. (2011), What Drives Acquisitions in the EU Banking Industry? The Role of Bank Regulation and Supervision Framework, Bank Specific and Market Specific Factors, "Financial Markets, Institutions and Instruments" vol. 20, issue 2, Maj.
  6. Povaly S. (2007), Private Equity Exits Divestment Process Management for Leveraged Buyouts, Berlin Heidelberg: Springer Press, s. 87.
  7. Shi W., Prescott J.E. (2011), Sequence Patterns of Firms' Acquisitions and Alliance Behaviour and their Perfomance Implications, "Journal of Management Studies" vol 48, issue 5: 1064.
  8. Siedlecki R. (2007), Finansowe sygnały ostrzegawcze w cyklu życia przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa.
  9. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa.
  10. Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka (2006), red. W. Pluta, w: J. Węcławski, Wykorzystanie mezzanine capital do pokonywania luki kapitałowej, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu